Hard groeiende vleesvarkens; deze details maken het verschil

Lars van de Bovenkamp

Verkoopleider varkens

02 oktober 2023
-
3 minuten

Op een vleesvarkensbedrijf kan aandacht voor details een groot verschil maken. Met een paar kleine veranderingen kan bijvoorbeeld de groei iets verbeteren, waardoor er meer vlees geleverd wordt met hetzelfde staloppervlak. En wanneer nog niet het maximale aflevergewicht bereikt is, is de economisch impact behoorlijk groot. Wij geven je graag wat tips.

Basisvoorwaarden voor hoge groei

Om op een vleesvarkensbedrijf meer dan 1.000 gram groei per dier per dag te realiseren, moet uiteraard aan een aantal basisvoorwaarden worden voldaan. De big, de gezondheid en het management dienen op orde te zijn. Eén dag stilstand als gevolg van externe factoren is 10 gram minder groei op het totale traject en kost ruim €2,- per varken. Goede groeicijfers zijn dus eigenlijk het bewijs dat de bedrijfsomstandigheden en dierverzorging in de basis op orde zijn.

Tips voor maximalisatie groei

  1. Ontvang biggen in een schoon hok met voer en water;

  2. Zorg voor gezonde biggen;

  3. Voer onbeperkt (Ad lib);

  4. Voer voldoende lysine en energie; 

  5. Kies voor all-in, all-out;

  6. Hoe lager de hokbezetting, hoe beter; 

  7. Altijd vers en schoon drinkwater;

  8. Zorg voor een goed stalklimaat.

Meer lysine is meer groei

Lysine is één van de bouwstenen van eiwit en zorgt onder andere voor groei. Het kan echter niet door het varken zelf worden aangemaakt en moet dus in voldoende mate in het voer zitten. Uit eigen onderzoek komt duidelijk naar voren dat het verhogen van de hoeveelheid lysine altijd effect heeft op de groei van een varken. Wel is dit een afbuigende curve. Dat betekent dat er economisch gezien een punt komt dat verhogen niet loont. Ook is er uiteraard een punt waarbij de varkens tegen de maximale aanzet (groei) aanlopen, hoewel dat in de meeste praktijkomstandigheden niet van toepassing is. Lysine heeft ook een indirect effect op de voerconversie. Bij een hogere groei zijn er immers minder dagen nodig om tot het eindgewicht te komen. Minder dagen betekent minder onderhoudsvoer. Per 100 gram daalt de voerconversie dan ook ongeveer met 0,08.  

Met 100 gram meer groei daalt de voerconversie met ongeveer 0,08.

Rinus Veldhorst

Productmanager vleesvarkens

Ad lib voeren verhoogt groei

Niet alleen de voerinhoud, maar ook de voeropname is van belang. Het afgelopen jaar hebben we in een voerproef een deel van de varkens beperkt gevoerd en een deel ad lib (zonder beperking), opgesplitst per sekse. Het effect op de groei en voerconversie was het grootste bij beren en het kleinst bij borgen. De beperkt gevoerde groep beren had gemiddeld een 0,23 lagere voeropname. De ad lib gevoerde dieren behaalde een opname van 2,58, maar hadden een 127 gram hogere groei en de voerconversie was met 2,28, 0,11 lager. Wanneer de gezondheidsstatus goed is, kun je beren en gelten met de huidige genetica het beste altijd ad lib te voeren. Al kan dat bij het gebruik van een computergestuurde droogvoerinstallatie (CDI) nog wel eens een uitdaging zijn. 

Onderzoek naar nutriëntbehoefte vleesvarkens

De Heus investeert veel in onderzoek om nauwkeurig de nutriëntbehoeften van varkens vast te stellen. Dit doen we bijvoorbeeld om ons onderzoekscentrum De Elsenpas. Voor vleesvarkens kijken we met name naar groei en voerconversie. Inmiddels hebben we al heel wat dose-response-proeven uitgevoerd met bijvoorbeeld lysine. Bij deze proeven worden varkens ingedeeld in groepen en elke groep krijgt een ander hoeveelheid lysine. Zo kunnen we nauwkeurig bepalen wat de effecten zijn van de verschillende doses. Om de onderzoeksresultaten te vertalen naar de praktijk, gebruiken we onze GPS-module.

 

Ga naar onderzoekscentrum De Elsenpas

Ook de jeugdgroei optimaal benutten

Voor een optimale groei moet ook de jeugdgroei optimaal benut worden. Dat betekent dat ook de eerste vijf weken na het opleggen van groot belang zijn. In die weken moeten de varkens vaak wennen aan de nieuwe omgeving, een nieuwe rangorde en ander voer en daardoor kan de voeropname onder druk komen te staan. Het is daarom belangrijk om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat betekent onder andere een goede afstemming van het voer, zodat er zo min mogelijk geschakeld hoeft te worden van voersoort. Wanneer alles in orde is, kan het beste luxe gevoerd worden om ook hier geen dag te verliezen.

Over de auteur

Lars van de Bovenkamp

Verkoopleider varkens

Wil je meer informatie? Dan kun je Lars gewoon een mailtje sturen.