Zo maak je van jouw biggen mooie vleesvarkens

Wouter Janssen

Productmanager vleesvarkens

10 oktober 2022
-
3 minuten

Op het SPF-onderzoekscentrum van De Heus, De Elsenpas, groeien gespeende biggen in vijf weken van 9,1 kilogram naar 29,7 kilogram (587 g/dag groei) met 0,3% sterfte en 1,4% individueel behandelde biggen. Deze hoge groei wordt in de vleesvarkensfase doorgezet met ruim 1.100 gram per dag en een voederconversie rond de 2,3. Wij hebben een aantal succesfactoren voor je op een rijtje gezet.

Met deze succesfactoren zorgen wij voor een goede groei en een lage voederconversie na het spenen.

Johan Zonderland

Teamleider R&D

1. Goede in- en externe bioveiligheidsmaatregelen

Om te voorkomen dat ziekteverwekkers het bedrijf binnendringen, zijn externe  bioveiligheidsymaatregelen erg belangrijk. Bovendien moet de interne verspreiding voor de aanwezige bedrijfspathogenen zoveel mogelijk worden beperkt. Pas daarom maatregelen toe, zoals goede werkroutes (van jonge naar oude dieren) en gebruik aparte materialen (met onderscheidende kleuren) voor de verschillende diercategorieën. Het gebruik van bioveiligheidsprotocollen met duidelijke werkinstructies is een goede manier om zowel de
interne als externe biosecurity te borgen.

Benut het genetisch potentieel van jouw vleesvarkens met GPS-InnoFeed

Bij de opleg van biggen in de vleesvarkensfase gelden dezelfde succesfactoren als bij  de gespeende biggen. Het blijft zaak om de voedingsbehoefte van deze groeiende varkens zo goed mogelijk in te vullen. De Heus heeft rekenmodel GPS-InnoFeed ontwikkeld waarmee de voedingsbehoefte goed ingeschat kan worden, zodat we het juiste voerassortiment in kunnen zetten. Dit resulteert op onderzoekscentrum De Elsenpas in een groei van ruim boven de 1.100 gram per dag met scherpe voerkosten. Dit komt in de buurt van de genetische potentie van deze varkens. Met een goede afleverstrategie kan er vervolgens
voor gezorgd worden dat deze varkens zo goed mogelijk aan de eisen van de slachterij voldoen voor een optimale opbrengst.

Lees meer over GPS-InnoFeed

2. Vitale pasgeboren biggen

Gezonde en fitte zeugen zijn essentieel voor vitale pasgeboren biggen. Dit begint al bij de opfok van gelten. Deze gelten moeten worden grootgebracht met een gelijkmatige ontwikkeling van bot- en voortplantingsorganen. Hiervoor wordt op De Elsenpas de gewicht-, spier- en spekontwikkeling van opfokgelten goed gemonitord. Vervolgens worden deze gelten, en ook zeugen, tijdens de dracht gevoerd naar hun  voedingsbehoefte. Voor een optimale maag-darmgezondheid van gelten en zeugen krijgen deze dieren voer dat is geproduceerd met het Blazee-2-principe en Matrix-wals-technologie. Al deze factoren zorgen voor vitale biggen met een uitstekende levensstart.

Poster: Gezonde vleesvarkens presteren beter

Het lijkt zo van zelfsprekend; voor een goed resultaat moeten vleesvarkens hard groeien. En daar moet het voer voor zorgen. Maar wanneer vleesvarkens niet fit zijn, dan kunnen ze nutriënten niet optimaal omzetten in groei en bovendien gebruiken ze energie om wel fit te worden. Het is dus zaak om je vleesvarkens gezond te houden. Op deze poster kun je precies zien hoe het werkt en wat belangrijk is.

 

Ja, ik wil de gratis poster

3. Hoge voeropname voor het spenen

Een hoge colostrum- en melkopname is voor pasgeboren biggen de beste manier om tijdens de kraamfase te groeien. Voor een goede speenovergang is het echter ook belangrijk dat biggen niet-melk grondstoffen leren verteren. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat een hoge voeropname voor het spenen resulteert in een goede voeropname na het spenen. Daarnaast kan een goede voeropname voor het spenen ook mogelijke latere problemen voorkomen, zoals oornecrose (Figuur 1). Voor een hoge voeropname voor het spenen is het belangrijk om eerst hoogwaardige premium biggenvoeders in te zetten en pas over te schakelen naar aansluitend gangbaar biggenvoer zodra het kan. Daarnaast kan het gebruik van verrijkingsmateriaal, zoals deBaby Big XL de voeropname van biggen nog extra stimuleren.

4. Vijfsterrenomstandigheden na het spenen

Spenen is een erg stressvol proces voor biggen en het is daarom belangrijk om deze biggen goed op te vangen. Het bij elkaar houden van tomen voorkomt  rangordegevechten. Bovendien voorkomt het ook de verspreiding van eventuele  ziekteverwekkers vanuit de kraamafdeling. In het geval dat mengen wel nodig is, gebruik dan verrijkingsmateriaal zoals BigXplore. Dit vermindert rangordegevechten. Bij de opleg van biggen moet de afdeling droog en warm zijn en de voerbakken schoon met nieuw voer erin. Waterleidingen moeten vooraf zijn doorgespoeld zodat er meteen vers water
beschikbaar is. Zorg ervoor dat biggen frisse lucht hebben, maar voorkom tocht. De Heus heeft klimaatsensoren beschikbaar (slimme meter) die kunnen helpen bij het controleren van de luchtkwaliteit op bigniveau (bijvoorbeeld ammoniak- en CO2-concentratie).

Vernieuwd assortiment vleesvarkensvoer

Weten hoe wij ons vernieuwde assortiment afstemmen op jouw vleesvarkens?

Over de auteur

Wouter Janssen

Productmanager vleesvarkens