Mycotoxine-arm zeugenvoer loont

Jackeline Hornstra

Onderzoeker varkens

13 april 2023
-
3 minuten

Zeugenvoeders bevatten grote hoeveelheden granen, waardoor er meerdere soorten mycotoxinen in het voer kunnen zitten. De blootstelling aan mycotoxinen verlaagt de voeropname van zeugen, verstoort de hormoonhuishouding die belangrijk is voor de vruchtbaarheid en het geboorteproces en verzwakt bovendien het immuunsysteem. Door te voorkomen dat mycotoxinen in het lichaam van de zeug komen, kun je veel problemen voorkomen.

Dubbel geschoond graan is effectiever dan alleen zeven

Mycotoxinen zijn schimmelgifstoffen die veelal voorkomen op de buitenste schil van de graankorrel. Door de granen ‘gewoon’ te zeven haal je slechts een klein deel van de mycotoxinen weg. Wij gebruiken daarom de blazee-2-techniek. Hierbij wordt het graan geblazen en dubbel gezeefd, waardoor niet alleen heel effectief mycotoxinen, maar ook onkruidzaden en andere onregelmatigheden verwijderd worden.

Bekijk het filmpje

Risico's van mycotoxinen voor de zeug en haar biggen

Deoxynivalenol (DON), Zearalenon (ZEA), T2 toxine (T2), Ochratoxine A (OTA) en Ergot alkaloïden (moederkoren) zijn vooral schadelijk voor zeugen, maar ook voor haar biggen.
DON, ZEA en T2 worden bijvoorbeeld via de placenta, het colostrum en de melk overgedragen op de biggen. Wanneer meerdere soorten mycotoxinen samen voorkomen, kunnen de negatieve effecten elkaar versterken, waardoor de risico’s voor zeugen en biggen nog groter zijn. De risico’s zijn afhankelijk van de types mycotoxinen die aanwezig zijn in het voer, de hoeveelheid die een zeug binnenkrijgt en het productiestadium van de zeug.

Premium zeugenvoer helpt problemen voorkomen en verbetert de resultaten

Godfried Groenland

Varkensdierenarts

Wat merk je van mycotoxinen in de stal?

Wanneer een zeug mycotoxinen binnenkrijgt, zal een zeug als eerste minder gaan eten. Een lagere voeropname dus. Andere symptomen van mycotoxine-vergiftiging  (mycotoxicose) kunnen zich klinisch, maar ook subklinisch manifesteren (zie kader). Denk
hierbij aan problemen die gerelateerd zijn aan biest- en melkproductie, vruchtbaarheid,
kwaliteit en vitaliteit van pasgeboren biggen en vatbaarheid voor ziektes (secundaire
infecties). PRRS en Circo-infecties kunnen bijvoorbeeld een versterkend effect hebben
op een bedrijf waar zeugen aan mycotoxinen worden blootgesteld.

Welke problemen worden veroorzaakt door mycotoxinen?

Zeugen

 • Verminderde voeropname (DON, T2, OTA)
 • Verminderde vruchtbaarheid (ZEA)
 • Embryonale sterfte (ZEA)
 • Verminderde weerstand (DON, T2, OTA)
 • Slechte opstart in lactatie (Moederkoren)
 • Lage colostrum/ melkproductie (Moederkoren)
 • Darmontstekingen (DON)
 • Vernauwing van bloedvaten (Moederkoren)
 • Gezwollen uier (ZEA)
 • Rode opgezwollen vulva (ZEA)

Biggen

 • Lagere geboorte gewicht (DON, ZEA moederkoren)
 • Zwakke biggen/ meer spreidzit (ZEA)
 • Darmwand beschadigd (DON)
 • Necrose van de staart/ oor (moederkoren)
 • Hogere uitval voor het spenen (moederkoren)
 • Rode opgezwollen vulva bij pasgeboren biggen
  en opgezette tepels (ZEA)

Opfokgelten zijn uitermate gevoelig voor mycotoxinen

Opfokgelten die in aanraking komen met mycotoxinen, in het bijzonder ZEA, kunnen een vertraagde puberteit en een onregelmatige cyclus vertonen. Ook neemt de vruchtbaarheid af. Op latere leeftijd kunnen hierdoor bij zeugen verminderde reproductieresultaten optreden. Daarnaast kunnen klinische afwijkingen aan het geslachtsapparaat ontstaan, zoals een gezwollen en rode vulva, gezwollen uiers en rode tepels, prolapsen van de rectum en de vagina.

Premium zeugenvoeders voor constante en voorspelbare resultaten

Premium zeugenvoer is ontwikkeld voor hoogproductieve bedrijven. Dat betekent dat we er alles aan doen om de samenstelling gelijk te houden en alleen gebruik te maken van dezelfde hoogwaardige ingrediënten. Daarbij worden niet alleen alle granen dubbel geschoond, maar worden de vezelrijke grondstoffen met onze matrix-wals-technologie op verschillende manieren verkleind voor een optimale werking in het maagdarmstelsel. Daar profiteert niet alleen de zeug van, maar ook de biggen.

Bij problemen controleren op mycotoxinen

Wanneer er klinische symptomen optreden of wanneer de productieresultaten achterblijven, is het verstandig om te controleren of zeugen blootgesteld zijn aan mycotoxinen. Deze kunnen gevonden worden in het bloed, de colostrum en de melk van zeugen. Je eigen dierenarts, maar ook de varkensdierenarts van De Heus kan helpen bij het vaststellen daarvan.

Uitstekende resultaten op ons onderzoekscentrum

Op ons onderzoekscentrum De Elsenpas, worden alle opfokgelten en zeugen gevoerd met premium voeders. In combinatie met de hoge gezondheid status en het strenge hygiëneprotocol kunnen gelten zich optimaal ontwikkelen en behalen zeugen topresultaten (zie tabel 1).

 

Tabel 1: Productieresultaten zeugen – De Elsenpas (periode 2019-2022).

Voorkomen is beter dan genezen

Door zeugen premium voer aan te bieden kun je niet alleen veel problemen voorkomen,
maar ook de technische resultaten op je bedrijf verbeteren.

Nieuwsbrief Zeugen & biggen

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?

Over de auteur

Jackeline Hornstra

Onderzoeker varkens