Daarom blijven Mycotoxinen zo lang in het varken zitten

Godfried Groenland

Dierenarts

30 december 2022
-
3 minuten

De darm-leverkringloop vervult bij dieren een nuttige functie, maar dezelfde kringloop kan ook lastig zijn als het gaat om het verwijderen van giftige stoffen. een van die groepen giftige stoffen betreft de groep mycotoxinen.Deze zijn goed bekend in de varkenshouderij. Ze kunnen behoorlijke problemen veroorzaken en kunnen daarom het best vermeden worden.

De darm-leverkringloop

De voedingsstoffen die in de dunne darm door vertering uit het voedsel worden gehaald, gaan via het bloed eerst naar de lever. De lever is namelijk een soort chemische fabriek die de giftige stoffen eruit haalt of neutraliseert voordat deze verder de bloedstroom in gaan. Deze darm-leverroute kent ook een omgekeerde richting; van lever naar darm. De lever kan namelijk de ontgifte stoffen via de galgangen weer terugbrengen naar het begin van de dunne darm (kringloop).

Galzouten worden gerecycled

De darm-leverkringloop (in medische termen de ‘entero-hepatische kringloop) is eigenlijk bedoeld om galzouten te recyclen. Galzouten worden aangemaakt door de lever en worden uitgescheiden in de dunne darm. Ze zijn nodig voor een goede vetvertering. De lever heeft echter een beperkte capaciteit om galzouten aan te maken. Daarom is een vorm van recycling nodig. Dat gebeurt doordat de dunne darm galzouten opnieuw opneemt en naar de lever terug brengt.

Langdurig aanwezigheid van mycotoxinen in het varken

Nadelen van de kringloop ontstaan als ook ongewenste stoffen, zoals mycotoxinen, worden gerecirculeerd. Wanneer het varken deze binnenkrijgt, worden ze via de darm deels in de lever onschadelijk gemaakt, bijvoorbeeld door er een suikermolecuul aan vast te koppelen. Maar nadat het met gal uitgescheiden wordt, doen darmbacteriën dit proces weer teniet, waarna deze stoffen de kringloop ingaan en dus in het lichaam blijven.

Mycotoxinen zorgen op later moment voor problemen

Mycotoxinen kunnen door deze kringloop langdurig in het dier aanwezig blijven. Daarbij wordt een gedeelte ook nog eens in de vetdepots opgeslagen, omdat de lever niet in staat is het hele aanbod te ontgiften. Vanuit deze vetdepots kunnen deze stoffen op een later moment weer vrijkomen, bijvoorbeeld op het moment dat vet wordt afgebroken. Dit is veelal aan het einde van de dracht. En dat kun je dus beter voorkomen.

Over de auteur

Godfried Groenland

Dierenarts

Wil je meer informatie? Dan kun je Godfried gewoon een mailtje sturen.