Kalveren fit de winter door

27 november 2023
-
2 minuten

In de herfst- en wintermaanden zijn kalveren vaak gevoeliger voor gezondheidsproblemen. Nu het afgelopen tijd zo nat geweest is, is dat effect dit najaar extra sterk. De grootste boosdoeners zijn vocht en tocht. Virussen en bacteriën zijn gebaad bij een vochtige omgeving. Bij vochtig weer worden kalveren dus sneller besmet en steken ze elkaar ook gemakkelijk aan. Tocht is een luchtstroom die veelal een lagere temperatuur heeft dan de staltemperatuur. Doordat de lucht kouder is, zakt deze snel en komt op de kalveren terecht. Een snelgroeiend kalf produceert warmte en vat door middel van tocht gemakkelijk kou. Luchtwegproblemen zorgen voor minder groei en meer dierenartskosten. Uiteindelijk kan schade aan de longen ontstaan die de verdere ontwikkeling van het kalf en de latere melkproductie als vaars negatief beïnvloedt.

Op bedrijven met een blauwtong besmetting worden meer zwakkere kalveren geboren. Voor deze dieren zijn onderstaande punten nog belangrijker. Tips om kalveren fit de winter door te helpen:

1. Schoon en droog

Hygiëne is de allerbelangrijkste voorwaarde voor gezonde kalveren.Dusis schoon en netjes werken. Denk aan het drinkgerei, de hokken, maar ook het verversen van het voer. Naast schoon houden, is droog houden evenzeer belangrijk. Het is afgelopen tijd erg nat geweest en we zien veel kalveren in natte iglo’s. Het is echter heel belangrijk dat kalveren droog liggen. Zorg voor een extra dikke laag droog en schoon stro. Je mag de knietjes van de kalveren niet meer kunnen zien. Anders kunnen ze zichzelf moeilijk warm houden. 

2. Goede weerstand

Een goede biestvoorziening is van levensbelang. Goede biest (>22% brix) bevat volop antistoffen die het kalf beschermen in de eerste periode. Een goede biestkwaliteit begint al in de droogstand. Biest dient direct na kalven uitgemolken te worden, anders loopt de kwaliteit terug. Dan dient het ook direct aan het kalf verstrekt te worden, anders neemt de darmwand minder antistoffen op. Ook het enten van droge koeien tegen bijv. Rota- en Coronavirussen, kan helpen om de kalveren te beschermen. Deze koeien maken door het enten meer antistoffen aan die via de biest in het kalf terecht komen. OmniGen helpt bij het ondersteunen van het natuurlijke immuunsysteem en kan zo bijdragen aan een verbeterde weerstand. Kies daarom kalverproducten die OmniGen bevatten.

3. Extra energie

Bij temperaturen onder de 10°C adviseren we meer of geconcentreerdere melk te voeren. Verhoog de concentratie, bijvoorbeeld van 150 g/L naar 160 g/L. Kalveren verbruiken immers veel energie om zich warm te houden. Kalverdekjes helpen ook (mits ze droog zijn!). Houd tijdens het aanmaken van de melk er ook rekening mee dat deze sneller afkoelt. Zorg dat je de drinktemperatuur op 40°C houdt.

4. Ventilatie

Onder ventilatie verstaan we het afvoeren van oude gebruikte lucht, die vervangen wordt door verse lucht. Verse lucht is schoon en bevat veel zuurstof. Kijk zelf eens naar je kalverstal en vraag je af: ‘Waar komt de verse lucht binnen en waar wordt de oude lucht afgevoerd?’ Maar ook: ‘Hoe komt de verse lucht binnen en hoe vers is deze? Waar loop je risico op tocht? Is er een microklimaat aanwezig?’ Bekijk deze zaken eens met je Rundveespecialist.

Kijk voor meer informatie over kalveren op Kaliber Jongvee Plan of Kalf Garant. Of neem contact op met een van onze Specialisten.