Kaliber Jongvee Plan: startfase

01 juli 2010
-
2 minuten

De Heus werkt sinds 2007 met veel succes met het Kaliber Jongvee Plan, dat er op gericht is jongvee op 24 maanden te laten afkalven.

Belangrijk uitgangspunt bij het Kaliber Jongvee Plan is het realiseren van de hoogst mogelijke groei zonder dat de dieren vervetten. De startfase is de fase van nul tot vijf maanden. In deze periode zijn gezondheid en vitaliteit van doorslaggevend belang. Na de geboorte moeten de dieren hun weerstand nog opbouwen, vooral door de gift van biest. Goede biest zit vol met immuunglobulinen die het immuunsysteem van het kalf activeren en weerstand bieden tegen ziektekiemen. Het is dan ook heel belangrijk een kalf zo snel mogelijk na de geboorte biest te geven. De biestkwaliteit van oudere koeien is vaak beter dan die van vaarzen. Daarom is het raadzaam biest van oudere koeien op voorraad te hebben in de diepvries. Let wel, ingevroren biest moet au bain-marie ontdooid worden, om de antistoffen te behouden.

Na de biest

De biestperiode duurt vaak drie dagen. Daarna kunnen de kalveren over op kunstmelk. U kunt op dat moment de keuze maken tussen een product met mager melkpoeder, zoals de Euromel Elite, of een product zonder mager melkpoeder, zoals de Fokkamel Plus of de Euromel Extra. Het voordeel van een zogenoemd 0-product als de Fokkamel Plus is de stimulering van de ruwvoeropname. Aangezien het licht verteerbare product het darmstelsel relatief snel passeert, heeft het dier zin in eten en neemt het daardoor sneller ruw- en krachtvoer op. Uit eigen onderzoek zien we dan ook een hogere groei na het spenen bij het gebruik van een 0-product.

Hygiëne

In de eerste levensweken moet het kalf zijn weerstand nog opbouwen. Hygiënisch werken is daarom van cruciaal belang. Hoe meer het dier blootgesteld wordt aan ziektekiemen, hoe groter het gevaar dat het echt ziek wordt. Diarree is vooral in de eerste levensweken vaak een probleem. Daarbij moeten de volgende punten kritisch worden bekeken: wordt er hygiënisch gewerkt, wordt de melkpoeder goed opgelost bij de juiste temperatuur, kunnen de dieren elkaar makkelijk besmetten en is het mogelijk zieke dieren apart te zetten? Veelal sterven er meer kalveren door uitdroging ten gevolge van diarree dan door de diarree zelf. De huisvesting van het jonge dier moet droog, tochtvrij en voornamelijk in de winter, niet te koud zijn. Een kalf moet wel zijn eigen lichaamstemperatuur op peil kunnen houden.

Daarna hooi

Na één week kunnen EuroStart en hooi worden verstrekt. Zorg vanaf dat moment ook voor fris drinkwater. Als de kalveren een tot twee ons EuroStart opnemen, kan de Euro Opfok worden bijgemengd. Dat voeren we tot ongeveer twaalf weken. Deze korrel zorgt voor een goede ruwvoeropname en spier- en botontwikkeling en voorkomt de speendip. Als ruwvoeder blijven we de eerste vijf maanden hooi voeren. Dit zorgt voor een goede pensontwikkeling in volume. Op twaalf weken kan worden overgegaan op Euro Junior. Deze korrel kan in hoeveelheden van twee tot drie kilo per dag worden bijgevoerd.