Kalf garant blijkt in de praktijk erg succesvol

Aukje Geurtsen

Productmanager rundvee & dierenarts

07 juli 2023
-
5 minuten

Enkele jaren geleden zijn we samen met Alpuro Breeding gestart met het Kalf Garant-concept. Dit gezamenlijke jongveeconcept bleek in de praktijk al snel een succes. Veehouders vinden het gemakkelijk, want het is een eenvoudig en vooral veilig concept met gegarandeerde groei. Inmiddels hebben de eerste vaarzen die opgefokt zijn op het Kalf Garant-concept hun eerste lactatie erop zitten. De resultaten zijn erg positief.

De groei van de kalveren op dit concept is in beeld gebracht door op tien bedrijven bij in totaal 555 kalveren tot één jaar leeftijd de groei te meten. Hieruit blijkt dat de bedrijven die voldoen aan de voorwaarden van het concept, in het eerste jaar een groei halen van gemiddeld meer dan één kilogram per dag (figuur 1). En dat terwijl de gemiddelde groei van jongvee in deze periode 800 gram is.

Meer melk door hogere groei

Deze hoge groei in de eerste levensfase leidt tot meer melk als vaars. Uit literatuur weten we dat 100 gram extra groei in de eerste levensmaanden zorgt voor 300 kilogram meer melk als vaars. Zo kan bijvoorbeeld een toename van 800 naar 1.000 gram groei in het eerste jaar 600 kilogram extra melk opleveren in de eerste lactatie. Bij Kalf Garant zien we duidelijk dat de vaarzen op dit concept toegenomen zijn in melkproductie! In BSK (Bedrijfsstandaardkoe) scoren deze vaarzen een punt hoger dan het bedrijfsgemiddelde.  

Eerder insemineren

Kalveren in de eerste levensmaanden kunnen het meest efficiënt groeien. Door de hoge groei in het eerste levensjaar bereiken deze kalveren al rond de 46 weken het gewicht van 375 kilogram. Dit is het gewicht waarop ze geïnsemineerd kunnen worden en dat is bij Kalf Garant al op 11,5 maand leeftijd. Dit betekent dat de vaarzen op dit concept gemakkelijk kunnen afkalven rond 22 maanden.

Minder jongvee nodig

In Nederland zitten we gemiddeld op een afkalfleeftijd van vaarzen van 25 maanden. In figuur 2 kun je zien dat jongvee al op jonge leeftijd klaar is voor inseminatie. Wanneer je deze hoge groei benut en de afkalfleeftijd met twee maanden verlaagt, dan scheelt dit enorm veel kosten. Op een bedrijf met 100 melkkoeien resulteert dit in bijna 10% minder benodigd jongvee. Financieel betekent dit ruim 7.000 euro minder jongvee-opfokkosten (Bron: JONKOS). Daar komt nog de besparing bij van onder andere minder benodigde fosfaatrechten en een lagere CO2-productie.

Dit zijn de succesfactoren bij Kalf Garant

Uit ons praktijkonderzoek komen een aantal succesfactoren duidelijk naar voren. Zo hebben bedrijven met een goed biestbeleid en een hoog melkschema, in combinatie met minimaal vijf maanden onbeperkt brok en stro, de hoogste groeicijfers. Daarnaast is het ook na het eerste levensjaar van belang dat er voldoende eiwit en niet te veel energie gevoerd wordt. Hierdoor wordt vervetting voorkomen en dat zorgt voor een goed ontwikkelde vaars bij het afkalven.

Daarom kies je in de eerste levensfase voor kalf garant:

  • Unieke samenwerking tussen Alpuro Breeding en De Heus
  • 3S: Simple, Safe en Secure
  • Gegarandeerde gezonde groei Kwalitatief hoogwaardige melkpoeders en kalverbrok
  • Intensieve en specialistische begeleiding op maat
Over de auteur

Aukje Geurtsen

Productmanager rundvee & dierenarts

Wil je meer informatie of contact opnemen? Stuur dan een mail.