Unieke samenwerking tussen De Heus en Alpuro Breeding

20 september 2018
-
3 minuten

Op 13 september jongstleden hebben Co de Heus en Rene van Drie de overeenkomst getekend voor het aangaan van een unieke samenwerking tussen De Heus Voeders en Alpuro Breeding voor het leveren van producten en begeleiding voor de opfok van kalveren. Het doel is om veehouders verder te ondersteunen bij de opfok van topkwaliteit jongvee. De gezamenlijke productlijn is onder de naam Kalf Garant vanaf 1 oktober 2018 beschikbaar, zie www.kalfgarant.nl  voor meer informatie.

De Heus en Alpuro Breeding zijn in een half jaar tijd gegroeid naar een eendrachtige samenwerking”, zegt Herbert Bouwers, directeur bij Alpuro Breeding. “De gesprekken kwamen snel op gang, we vullen elkaar uitstekend aan en er is een klik tussen beide partijen. Niet voor niets hebben we in korte tijd de nieuwe productlijn Kalf Garant kunnen ontwikkelen”, aldus Bouwers

Alpuro Breeding is gespecialiseerd in de eerste cruciale maanden van de kalveropfok. Veehouders ondersteunen om kalveren een optimale start bezorgen is hierin de drijfveer. Naast een uitgekiend en kwalitatief productaanbod, onderscheidt Alpuro Breeding zich met haar optimale en gespecialiseerde dienstverlening op het gebied van zorg, kennis en begeleiding.

De Heus levert een breed pakket van diensten en producten, dat op het gebied van kalveropfok nauw aansluit op de activiteiten van Alpuro Breeding. Een goed geslaagde jongveeopfok start in de droogstand, waar De Heus veel aandacht aan besteedt. De Heus richt zich op een gezonde droogstand die de basis schept voor een goed ontwikkeld kalf en een vitale start.

De werkwijze van De Heus past goed bij die van Alpuro Breeding. Beide partijen hechten veel belang aan een goede begeleiding. Bij het toepassen van het concept Kalf Garant werken de adviseurs van Alpuro Breeding en de specialisten van De Heus daarom nauw samen.

Wij bundelen op meerdere terreinen met Alpuro Breeding onze krachten”, legt Nico Woudenberg, sectorhoofd Rundvee van De Heus, uit. “Wij combineren onze brede kennis op het gebied van droogstand, met de specialistische kennis van Alpuro Breeding tijdens de kalverfase. Daarnaast hebben wij onze gezamenlijke visie op het vervolgtraject in de jongveeopfok. Het mooie van deze unieke samenwerking is, dat wij niet alleen de kennis van twee bedrijven, die elk op hun terrein toonaangevend zijn, samenvoegen, maar ook veehouders maximaal laten profiteren van een gezamenlijk aanbod.”

De nieuwe productlijn Kalf Garant speelt in op de vereiste dat kalveren steeds vaker moeten uitgroeien tot gezonde, productieve melkkoeien. ”Het belang van een goede kalveropfok wordt binnen de melkveehouderij steeds groter. Veehouders houden, vanwege defosfaatwetgeving, minder kalveren aan”, aldus Nico Woudenberg. “Ze kunnen zich geen missers veroorloven. Daarom werken we volgens het drie S-principe: Safe, Secure en Simple. Veilig, zeker en eenvoudig. Veehouders gebruiken bij het Kalf Garantconcept één standaard brok. Voor bedrijven, die Non-GMO- of VLOG-gecertificeerde melk leveren, is een aparte versie van de standaard brok beschikbaar. Daarnaast zijn er niet meer dan drie soorten kalvermelk. De brok is rustig verteerbaar en in combinatie met de melk blijven de kalveren gezond en groeien ze uitstekend”.

De Heus en Alpuro Breeding zijn trots dat ze op deze manier samenwerken. Beide organisaties zijn toonaangevend in de markt en bezitten op hun eigen werkterrein veel kennis van voeding, huisvesting en verzorging van rundvee. Gezamenlijk zetten ze een stap vooruit naar een nog hoger niveau, waardoor veehouders met meer succes hun jongvee laten opgroeien tot excellerende melkkoeien. 

Bekijk de website van kalfgarant op www.kalfgarant.nl