Premium Transitie

01 november 2017
-
2 minuten

Meer melk in lactatie vindt haar oorsprong voor een belangrijk deel in de transitie. Op hoogproductieve bedrijven wordt daarom terecht ook steeds meer aandacht besteed aan de koeien in transitie. Een inventarisatie leert echter ook dat échte grip op de transitie op veel bedrijven nogal eens onvoldoende continuïteit heeft. Op een tiental referentiebedrijven is De Heus het afgelopen jaar een pilot gestart met een ‘Premium Transitie’ met als doel een plus in melkproductie van 500 à 1.000 kilo te genereren in lactatie.

Premium Transitie

De kern van het succes van een Premium Transitie ligt in de randvoorwaarden en vooral ook de uitvoering van het concept op het bedrijf. Allereerst zal er de bereidheid moeten zijn om een investering te doen in de transitierantsoenen. Daarnaast is het belangrijkste om de grote variabelen in de tijd uit te sluiten, zodat continuïteit in resultaat kan worden gerealiseerd.

Hogere drogestof opname

De referentiebedrijven realiseren een drogestof opname van + 10 à 15 procent ten opzichte van het berekende rantsoen van 12,5 kilo drogestof. Dus een drogestof opname van 13,5 tot 14,5 kilo drogestof is gemakkelijk te realiseren. Hierin zit ook direct de kracht van een Premium Transitie rantsoen: een goede pensvulling op de dag van afkalven met een (relatief) trage passagesnelheid zorgt dat de koe gevuld blijft en een hogere drogestof opname realiseert in het begin van de lactatie. Deze hogere drogestof opname zorgt voor een piekproductie op het juiste moment (lagere negatieve energiebalans) en verhoogt de piekproductie. Een piekproductiestijging van 0,5 kilo zorgt bij melkkoeien voor een 305-dagen productiestijging van minimaal 100 à 125 kilo. Bij vaarzen ligt deze 305-dagen productiestijging nog iets hoger en is deze minimaal 135 kilo melk.

Nieuwsgierig?

Ben je nieuwsgierig geworden naar de Premium Transtie aanpak van De Heus Voeders? Vraag dan bij uw specialist naar het filmpje over Premium Transitie en de ervaringen van je collega melkveehouders.