Efficiënte melkrobots

01 februari 2010

Op het melkveebedrijf van Piet en Anje Grin melken twee robots continu elk tussen de 1.850 en 2.150 kg melk per dag. Dit is meer dan gemiddeld en economisch voordelig.

Het aanschaffen van een melkrobot levert direct de vraag op: hoeveel koeien kan ik ermee melken? Of beter: hoeveel kilogrammen melk melkt de melkrobot? Een terechte vraag, omdat de kosten over het totaal aantal kilogrammen worden verrekend. Meer liters betekent lagere kosten per kilogram. Piet en Anje Grin, topmelkers in Dronten, moesten drie jaar geleden kiezen voor een nieuwe melkstal of een melkrobot. ‘De fysieke belasting van twee keer per dag melken heeft meegewogen’, zegt Piet.

Economie

De economie speelde ook een rol. Op basis van 1,5 miljoen kilogram melk zijn de kosten naast elkaar gezet. Robots aanschaffen betekende lage verbouwkosten, vijftien ligboxen extra en een groot afkalfhok. Dit gaf de doorslag. Piet en Anje benaderen het robotmelken realistisch. ‘In een nieuwe ligboxenstal zouden we met twee melkrobots 1,5 miljoen kilogram vol kunnen melken. In de huidige, minder ruime, stal vinden we 1,4 miljoen kilogram het maximum’, concluderen Piet en Anje. ‘Ons streven voor 2010 is een dagelijkse hoeveelheid melk van 4.000 kg met twee melkrobots. Met niet meer dan 60 koeien per robot, anders kost het ons te veel werk’, vindt Piet.


Tabel 1 Productie robots per dag


Tabel 2 Relatie tussen melkproductieniveau en efficiëntie van de melkrobot (uitgangspunt 60 melkkoeien per robot)

Groepen

In de eerste groep lopen de vaarzen en de verse koeien, die overgaan naar de tweede groep, zodra de eerste groep te vol raakt. Om de melkrobot efficiënt te laten draaien, worden het aantal mislukte melkingen en het aantal weigeringen nauwkeurig geanalyseerd. Een goede afstelling van de robot is cruciaal. Stress of een klein technisch mankement leidt tot meer mislukte melkingen. Als dit het geval is proberen Piet en Anje dit direct op te lossen.‘Het rantsoen heeft een grote invloed’, zeggen Piet en Anje. ‘Een rantsoen met te weinig structuur en een te hoge passagesnelheid wordt met robotmelken keihard afgestraft. Het heeft een grote invloed op de loop van de koeien naar de robot.’ De robotmelkers voegen daarom consequent tarwestro toe en laten de snijmaïs bewust grover hakselen.