De overstap naar robotmelken

17 oktober 2017

Het is een mistige ochtend als we aan de tafel zitten met Gerard, Eri en Arnout de Groot in het Groningse Nieuw-Beerta. Vanuit het raam strekken de omliggende landerijen zich uit en zien we hoe het laatste perceel zaai klaar gemaakt wordt voor nieuw grasland. Het is een intensief jaar geweest. Begin maart 2016 is de nieuwe ligboxenstal in gebruik genomen en zijn ze overgestapt van de traditionele melkstal naar 4 melkrobots. Er kan veel gebeuren in een jaar tijd…

Uitbreiding

De familie de Groot bestaande uit Gerard (54), Eri (54), Rianne (30), Arnout (28), Berdien (26), Eline (22) en Emiel (19) boert al sinds 1994 in Nieuw-Beerta, maar de roots liggen in het Overijsselse Wijhe, waar Gerard samen met zijn broer boerde. Vanwege de ligging van de boerderij tegen het dorp aan en vele natuurontwikkeling waren er nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden en zagen ze voor hun zelf en eventuele opvolgers meer toekomst in Nieuw-Beerta. Na de verplaatsing molken de broers 700.000 kg melk met 100 koeien op 60 ha land. In 2002 is Gerards broer verder gegaan in de pluimveesector en hebben Gerard en Eri het bedrijf samen voortgezet met de kinderen. Momenteel lopen hier 200 melkkoeien en wordt er 2.200.000 kg melk geproduceerd op 103 ha.

Een andere manier van melken

De huidige bedrijfsvoering wordt gedaan door Gerard, Eri en zoon Arnout. Waar nodig springt zoon Emiel (Student aan CAH Dronten) bij. Vanwege de uitbreiding in de veestapel en de toegenomen arbeid en tijdsdruk is de melkstal in 2009 uitgebreid. ‘Op dat moment hadden wij nog geen goed gevoel bij melkrobots’ legt Arnout uit. ‘Doordat de veestapel elk jaar uitbreidde, nam voor ons de arbeidsdruk weer toe en werden in 2013 de eerste plannen voor een nieuwe melkveestal met 4 melkrobots gemaakt. Wij wilden graag drie keer per dag melken en zagen het niet zien zitten om te melken met vreemd personeel. Dit deed ons besluiten om te gaan melken met melkrobots’  aldus Gerard.

In maart 2016 zijn ze voor het eerst gaan melken in de nieuwe stal. Een hectische en stressvolle periode breekt aan. Het bleek een hele overgang te zijn.
‘Als je voor het eerst met melkrobots gaat melken, dan wil je daar zelf echt bovenop zitten. Je wilt zeker weten dat de koeien de robot in lopen en dat alles verder op gang komt. Onze verwachtingen waren dan ook hoog. In de oude situatie zaten we op ongeveer 29 liter melk per koe, met de robot is mijn streven om richting de 35 liter te gaan. Uiteraard sta je er als melkveehouder niet alleen voor in de eerste periode van robotmelken. De leverancier van de robot was, zeker de eerste dagen, continu in de stal om alles te monitoren’.
Al deze zorgvuldige begeleiding kon echter niet voorkomen dat niet alles soepel verliep. ‘Het was echt een hele intensieve periode, waarbij je vertrouwen in de melkrobots moet krijgen. Ondanks de stressvolle periode liepen de koeien goed op de melkrobots en produceerden ze meer melk dan in de oude situatie. Na 3 maanden kwam de klad er in. Het werd warm weer en de koeien liepen minder goed op de robot. Dit kostte veel melk, maar het was voor ons een leerzame periode. Toen kwamen we er achter dat de factoren rantsoen, stal en instellingen van de melkrobots altijd goed moeten zijn om succesvol te kunnen melken met melkrobots’. 

‘De verwachtingen die wij van te voren over robotmelken hadden, zijn grotendeels uitgekomen. De melkopbrengst per koe is gestegen van 29 naar 35 kg melk; het werkt arbeid verlichtend; we kunnen het bedrijf een dag alleen doen en zijn flexibeler geworden. De flexibiliteit is voor ons heel belangrijk, omdat wij naast het werk ook graag onder de mensen zijn. Wij zijn dan ook allemaal bestuurlijk actief. Ik bij de kerk, Eri bij LTO, vrouwen van nu en de sportvereniging en Arnout bij de GrAJK'.

Mooi analysemiddel

De familie de Groot is nog niet zo lang klant van De Heus. ‘Harold van Raaij, onze rundveespecialist van De Heus, kwam al vaker bij ons en met name na de opstart met de melkrobots kwam hij vaker. Na de warme periode in de zomer van 2016 produceerden de koeien nooit meer dan 33 kg melk. Dit viel ons enorm tegen, maar we wisten niet waar het aan lag. Toen Harold weer eens kwam pionieren, vertelde hij ons over het analyseprogramma “RobotExpert”. Hiermee kun je aan de hand van bepaalde data uit de melkrobots analyseren op bedrijfs- en koe niveau en wordt heel snel duidelijk welke instellingen in de melkrobots verkeerd staan. Samen met melkrobotspecialist Rob van Echtelt van De Heus, hebben ze de melkrobots geanalyseerd en bleken er meerdere instellingen fout te staan. Op basis van deze analyse hebben we de instellingen aangepast en zagen wij binnen een week meer melkingen en binnen 3 weken een melkproductiestijging van 32 kg melk naar 35 kg melk. Naast de aanpassingen in de instellingen zijn wij ook 2 keer daags gaan voeren. Sindsdien zijn wij een zeer tevreden klant bij De Heus’.

Arnout: 'Harold kwam eigenlijk precies op het goede moment bij ons op het erf. Als je al naar allerlei oorzaken van je problemen hebt gezocht, pak je alles aan om te kunnen verbeteren; ook al is het best een stap om op dat moment van voerleverancier te wisselen. Maar we wisten dat we de keuze moesten maken om met mensen samen te werken die bij ons passen. En bij Harold en De Heus is dat zo.'

Toekomst

'Gelukkig blijft het na de overstap naar De Heus en de daarbij behorende begeleiding van rundveespecialist Harold van Raaij en robotspecialist Rob van Echtelt een stuk beter lopen. Nu de gewenste 35 kg melk constant gemolken wordt en de koeien gezond zijn, willen we de productie verder verhogen met een optimale benutting van ons eigen ruwvoer, een normaal krachtvoerverbruik en vooral veel arbeidsplezier. Nu de vele veranderingen en investeringen op het bedrijf zo goed als klaar zijn, gaat er op privégebied komend jaar ook wat veranderen. Wij gaan ruilen van woning. Arnout en schoondochter Lisa gaan hier op de boerderij wonen en wij gaan in hun woning in het dorp wonen zegt Gerard heel tevreden. Daarnaast gaat schoondochter Lisa haar eigen kapsalon creëren hier op het melkveebedrijf op de plek van de oude melkstal. Dus waar vroeger het geld werd verdiend, wordt straks weer geld verdiend.'

Intensieve begeleiding

Als specialist is het natuurlijk fijn om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een melkveehouder. Dat is elke dag ons streven. Zeker bij bedrijven die overstappen op robotmelken, is een intensieve begeleiding op zijn plaats. Voor de melkveehouder is het goed om oriënterend bij bestaande robotmelkers te kijken en veel informatie te halen bij de diverse leveranciers van robotsystemen. Programma’s als RobotExpert helpen vervolgens om te kunnen optimaliseren. Uiteraard helpen de specialisten van De Heus u daar graag bij!