De droogstand: een cruciaal moment voor ziektepreventie

17 januari 2022

Een optimale transitie leidt tot een hoger inkomen en meer arbeidsgemak. Ons Toplac droogstandsconcept kan veel ziektes rondom afkalven voorkomen en kan op een melkveebedrijf met 100 kalvingen tot 8500 euro financieel voordeel opleveren.

Bij melkkoeien spelen de weken voor en na het afkalven een cruciale rol voor de langere-termijn-gezondheid en de prestaties in de volgende lactatie. Tijdens de transitie zijn er tenslotte vaak grote veranderingen in huisvesting en voeding. Na het afkalven, veranderen ook nog eens de voedingsbehoeften omdat dan de melkproductie op gang komt. Bovendien is dit de periode waarin de meeste ziekten zich kunnen ontwikkelen (zie Figuur 1).

imageryk7j.png

Subklinische melkziekte is de meest voorkomende van alle transitie gerelateerde ziektes. Het komt bij 40-80% van de oudere koeien voor tijdens de eerste 48 uur na afkalven. Koeien met subklinische melkziekte hebben een te laag calcium in het bloed. Dit kan leiden tot allerlei secundaire aandoeningen zoals mastitis, ketose of een verminderde vruchtbaarheid.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Door de droogstand actief te begeleiden, kunnen melkveehouders de negatieve financiële en gezondheidsgevolgen van (subklinische) melkziekte en de secundaire gevolgen sterk beperken.

Uit onderzoek van De Heus en diverse wetenschappelijke instituten komen een aantal belangrijke stappen voor een effectieve ziektepreventie naar voren. De meest cruciale stap is het bedrijfsmanagement rondom de droge koe. De lengte van de droogstand, manier van droogzetten en de huisvesting spelen hier een belangrijke rol. 

De andere  belangrijke stap is het rantsoen. Hierbij speelt het verlagen van de kation-anionbalans (KAB)  in het rantsoen een grote rol. Daarnaast zijn er nieuwe richtlijnen voor macromineralen zoals fosfor. Zowel de bedrijfsmanagement factoren als de voeding spelen een rol bij het voorkomen van melkziekte. Wanneer ze samen worden toegepast, kunnen ze een aanzienlijk effect hebben.

Een goed toegepaste strategie voor transitiemanagement opent de deur naar preventie in plaats van genezing. Hierdoor, kunnen veehouders op lange termijn kostbare tijd en moeite – en niet te vergeten geld – besparen. En natuurlijk is een gezonde veestapel prettig werken en de basis voor een duurzame koppel. Ons advies: beschouw de transitieperiode als een kans.

Lees meer over het TopLac droogstandsplan of download ons whitepaper. 

Verbeter je grip op de transitieperiode

Lees in de whitepaper hoe TopLac bijdraagt aan een fitte, probleemloze in topconditie functionerende koe in de nieuwe lactatie.

Aukje Geurtsen

Productmanager rundvee & dierenarts