Staartbijten

Wat kan jij doen voor jouw varkens?

Wat is staartbijten

Staartbijten is een gedragsprobleem waarbij varkens de staarten van hun hokgenoten bijten. Dit kan variëren van licht knabbelen tot ernstig bijten, wat kan leiden tot pijnlijke wonden en infecties. Dit gedrag komt vaak voor in intensieve varkenshouderijsystemen en kan aanzienlijke gezondheids- en welzijnsproblemen veroorzaken.

Hoe ontstaat staartbijten bij varkens?

Staartbijten bij varkens ontstaat als gevolg van verschillende factoren die leiden tot stress en suboptimale omstandigheden in de stal. Hier zijn enkele belangrijke oorzaken en factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van staartbijten:

 • Gebrek aan omgevingsmateriaal: Varkens hebben van nature een sterke drang om hun omgeving te verkennen en te onderzoeken, vooral wanneer ze op zoek zijn naar voedsel. Als er onvoldoende omgevingsmateriaal is om deze natuurlijke drang te bevredigen, kunnen varkens gefrustreerd raken.
 • Stress en suboptimale omstandigheden: Stressfactoren zoals overbevolking, slechte ventilatie, hoge temperatuur, onjuiste voeding, of gebrek aan voldoende water kunnen bijdragen aan een suboptimale leefomgeving voor varkens. Dit kan leiden tot verhoogde spanning en agressie onder de dieren.
 • Aanwezigheid van bloed: Als een varken eenmaal begint te bijten aan een staart van een hokgenoot en hierdoor verwondingen veroorzaakt met bloed, kan dit het bijtgedrag versterken en andere varkens aanzetten tot staartbijten.
 • Sociaal gedrag en hierarchie: In een groep varkens kunnen sociale interacties en hiërarchieën leiden tot agressief gedrag, waarbij staartbijten een vorm van dominantie of territoriaal gedrag kan worden.

Hoe ontdek je staartbijten bij varkens?

Het tijdig herkennen van staartbijten is essentieel om verdere schade te voorkomen. Let op de volgende tekenen:

 • Wonden aan de staart: Bloedingen of zwellingen aan de staarten van de varkens zijn duidelijke tekenen van staartbijten.
 • Veranderingen in gedrag: Varkens die gebeten worden, kunnen angstig of teruggetrokken gedrag vertonen.
 • Verhoogde activiteit rond de staarten: Varkens die zich richten op de staarten van hun hokgenoten, kunnen een aanwijzing zijn voor beginnend bijtgedrag.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je ook een van de digitale nieuwsbrieven van De Heus ontvangen? Wij houden je graag op de hoogte met relevante informatie uit jouw sector.

Wat zijn de gevolgen van staartbijten

Staartbijten kan aanzienlijke negatieve gevolgen hebben:

 • Wonden en infecties: Bijtwonden kunnen leiden tot ernstige infecties, die moeilijk te behandelen zijn.
 • Verminderde groei: De stress en pijn door staartbijten kunnen leiden tot verminderde voeropname en groeivertraging.
 • Verhoogd antibioticagebruik: Ter behandeling van infecties kan een verhoogd gebruik van antibiotica noodzakelijk zijn.
 • Verlies van dieren: In ernstige gevallen kan staartbijten leiden tot het verlies van varkens, wat economische schade veroorzaakt.
 • Verminderd welzijn: Staartbijten veroorzaakt aanzienlijke stress en ongemak, wat het welzijn van de varkens negatief beïnvloedt.

Hoe voorkom je staartbijten bij varkens?

Het voorkomen van staartbijten vereist een geïntegreerde aanpak:

 • Omgevingsverrijking: Zorg voor voldoende verrijkingsmaterialen zoals stro, speeltjes en bijtmateriaal om verveling te voorkomen. Verrijking helpt natuurlijk gedrag te bevorderen en vermindert het risico op staartbijten.
 • Optimale voeding: Een evenwichtige voeding met alle essentiële voedingsstoffen is cruciaal. Tekorten aan bepaalde mineralen en vitaminen kunnen staartbijten bevorderen. Werk samen met een voedingsspecialist om het dieet van je varkens te optimaliseren.
 • Ruimte en groepsmanagement: Zorg voor voldoende ruimte per varken en vermijd overbevolking. Goede groepsmanagementpraktijken, zoals het vermijden van plotselinge veranderingen in de groepssamenstelling, kunnen helpen om sociale spanningen te verminderen.
 • Stressreductie: Minimaliseer stress door te zorgen voor een stabiele en comfortabele omgeving met goede ventilatie en temperatuurregulatie. Vermijd plotselinge veranderingen in de omgeving die stress kunnen veroorzaken.
 • Monitoring en vroegtijdige interventie: Gebruik technologische hulpmiddelen zoals sensoren en camera's om de omstandigheden in de stal te monitoren. Door continue monitoring kun je vroegtijdig ingrijpen bij tekenen van staartbijten. De Heus maakt gebruik van geavanceerde Smart Farming-technologieën om de gezondheid en het gedrag van varkens nauwkeurig te volgen en tijdig in te grijpen.

Hulp nodig?

Samen met De Heus sta jij er niet alleen voor. Neem contact op een van onze specialisten voor advies over subklinische melkziekte

Sander Abrahamse

International Productmanager Ruminants