Smart farming behulpzaam bij het behouden van krulstaarten

Godfried Groenland

Varkensdierenarts

04 januari 2024
-
5 minuten

Technologische hulpmiddelen om betere prestaties te genereren, komen voor veehouders steeds meer binnen handbereik. De Heus is daarom al geruime tijd bezig om praktijkervaring op te doen met diverse systemen. Daarbij is gebleken dat dit zogenaamde Smart Farming, of Slim Boeren bijvoorbeeld heel nuttig kan zijn bij het behouden van krulstaarten.

Smart Farming binnen handbereik

Al jaren wordt er technologie gebruikt om veehouders te ondersteunen. Zo worden er sensoren gebruikt om verschillende variabelen in de stal te meten, zoals temperatuur, vochtigheid, ammoniak en CO2. Daarnaast worden er natuurlijk RFID-chips (radiofrequentie identificatie) gebruikt voor elektronische dierherkenning en kunnen luchtwegaandoeningen gedetecteerd worden met behulp van een hoestmonitor, zoals SoundTalks. Voor al deze technologieën geldt dat de kosten van de hardware en software steeds lager worden. Ook het gebruik van camera-beelden in de stal wordt steeds eenvoudiger. Voor een betrekkelijk geringe investering is het mogelijk om continu een kijkje te nemen in de verschillende afdelingen. Het enige dat noodzakelijk is, is een goede en veilige internetverbinding in de stallen, maar dat is meestal wel eenvoudig te realiseren.

Voor krulstaarten moeten heel veel variabelen gemonitord worden

Voor het houden van varkens met krulstaarten is het van belang dat alle zaken waarmee de dieren te maken krijgen in optima forma zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het microklimaat in de hokken, een goed speenproces, gemakkelijke toegang tot voer en drinkwater voor alle dieren en natuurlijk een uitgekiende voeding met juiste gehalten. Daarnaast is het belangrijk om voldoende vezels te voeren, wij zorgen daarvoor met onze Matrix-wals-technologie, en om vooral de jonge dieren te beschermen tegen blootstelling aan mycotoxinen door middel van het gebruik van geschoonde granen. Ook moeten de dieren zoveel mogelijk hun natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen om zoveel mogelijk vormen van stress te voorkomen. Tenslotte moeten de dieren een uitstekende gezondheid hebben ten aanzien van zowel de luchtwegen als het maagdarmkanaal. Om al deze zaken zo goed mogelijk te kunnen monitoren, is gebruik van Smart farming haast een must. Dat geldt des te meer naarmate het aantal dieren op het varkensbedrijf groter is en er met meer personeel gewerkt wordt.

De Smart Farming-stal van De Heus

In verband met de toegenomen toegankelijkheid van technologieën in combinatie met de toegenomen complexiteit van het houden van varkens, is De Heus dit jaar begonnen met het inrichten van een Smart Farming-afdeling op het onderzoeksbedrijf in Deurne. Op dit bedrijf wordt voedingsonderzoek gedaan bij gespeende biggen, op het bedrijf zijn ook afdelingen met vleesvarkens. Daarbij worden er allerlei soorten sensoren gebruikt en wordt bijvoorbeeld op hokniveau de actuele drinkwateropname gemeten. Met camera’s wordt daarnaast 24 uur per dag het gedrag van de biggen vastgelegd. De live-beelden hiervan zijn, evenals alle overige data, online zichtbaar, maar worden ook opgeslagen op een server.

Oornecrose en staartbijten voorspellen met data

Door met grote regelmaat een klinische inspectie uit te voeren, wordt het verloop van de gezondheid van de dieren nauwkeurig gemonitord. Op het moment dat er onregelmatigheden geconstateerd worden die betrekking hebben op bijvoorbeeld oornecrose, of oor- en staartbijten, is het mogelijk om alle data van de voorafgaande periode te bestuderen en te controleren op afwijkende waarden. Op deze manier wordt ervaring opgedaan met praktijksituaties die tot ongewenst gedrag leiden. Het uiteindelijke doel is om te onderzoeken of er een soort van ‘early warning systeem’ opgezet kan worden voor bijvoorbeeld staartbijten, waardoor tijdig ingegrepen kan worden.

De kracht van data

Om snel en efficiënt de toestand in de hokken te kunnen monitoren, worden alle data samengebracht in een data-platform van De Heus. Daarbij zijn alle gegevens van een bepaald moment of een bepaalde periode in een dashboard zichtbaar, evenals afwijkingen van de gewenste waarden. Ook de videobeelden kunnen opgevraagd worden. Door alle data op te slaan, krijgen we in de toekomst nog meer inzicht in omstandigheden waarin het gevaar op oor- en staartbijten verhoogd is.

Aan tafel bij Hans Bankers kunnen de biggen live gevolgd worden op de mobiel.

Camera’s leggen vast wat mensen niet zien

Al enige jaren wordt door De Heus gebruik gemaakt van camera’s, zoals de Healthy Climate Monitor. Deze maakt continu foto’s en meet diverse klimaat-parameters. Ook worden er beelden gebruikt van zogenaamde ‘bewakingscamera’s’. Inmiddels hebben we daarmee interessante dingen ontdekt. Zo zijn voerbak[1]ken soms veel langer leeg dan gedacht en is er onrust geconstateerd bij het voeren van dragende zeugen bij niet goed functionerende voersystemen. Ook gespeende biggen blijken zich in de groep soms compleet anders te gedragen bij afwezigheid van de mens. Ze laten dan soms een hele reeks aan ongewenste en tot dan toe onverwachte interacties zien.

Camera beelden uitlezen via kunstmatige intelligentie (AI)

Het uitlezen van camerabeelden is natuurlijk een tijdrovende zaak en opslag van beeldmateriaal vraagt zeer veel geheugen. Wanneer bij bepaalde problemen gebruik gemaakt wordt van een ‘bewakingscamera’ is het daarom gemakkelijk om tijdelijk het beeldmateriaal op een SD-geheugenkaartje in de camera op te slaan, zodat het mogelijk is om snel terug te kijken wat er bijvoorbeeld tijdens het voeren gebeurd is. Door een aantal onderzoeksinstellingen en bedrijven wordt ook gewerkt aan het automatisch herkennen van gedrag in een groep, zoals eten, drinken, slapen en interacties tussen dieren. Hiervoor wordt AI gebruikt, zodat niet meer handmatig naar het beeldmateriaal gekeken hoeft te worden en de bevindingen automatisch worden gerapporteerd. De verwachting is dat hiervoor de komende jaren goed werkende systemen op de markt komen.

Dierenarts Godfried Groenland controleert de Health Climate Monitor in de stal.

Over de auteur

Godfried Groenland

Varkensdierenarts

Heb je vragen of wil je meer weten over het artikel? Stuur gerust een mail.