Onze mensen

Sanna Jordens: Integrity & Compliance Manager

18 april 2023
-
5 minuten

Sanna Jordens is Group Manager Integrity & Compliance bij De Heus. Zij houdt zich onder andere bezig met het bieden van duidelijkheid over het gedrag dat De Heus van haar medewerkers verwacht als zij zich in complexe en verwarrende situaties bevinden. Situaties waarin het bijvoorbeeld lastig is te bepalen wat het juiste is om te doen en wat er kan en mag volgens de regels en richtlijnen. Daarnaast stimuleert ze collega’s om bij het nemen van beslissingen rekening te houden met waar De Heus voor staat. Kortom: ze laat mensen nadenken over werken op een integere manier.

De Heus staat ergens voor

De Heus heeft heel duidelijk voor ogen op welke manier ze zaken wil doen, maar om dat in zo’n groot bedrijf op iedereen over te dragen valt niet mee. Daarom zijn de richtlijnen vastgelegd in de Business Principles, een handboek. Sanna probeert mensen over die principes te laten nadenken. Ze doet dat door bijvoorbeeld dilemma’s voor te leggen aan collega’s. “Wat doe je als je voer kunt verkopen, maar je ziet dat de veehouder niet goed voor zijn dieren zorgt.” Iedere collega zal daar anders op reageren. Sanna stimuleert collega’s dan om na te denken over wat het juiste besluit is en wat de gevolgen kunnen zijn.

Verschillende culturen

Door het werk van haar vader heeft Sanna in haar jeugd veel tijd in het buitenland doorgebracht en is ze met veel verschillende culturen in aanraking gekomen. De fascinatie voor de verschillende culturen en haar ervaringen daarmee komen haar nu goed van pas. Sanna: “Omdat De Heus over de hele wereld opereert, hebben we te maken met veel verschillende normen en waarden, maar ook met uiteenlopende regelgeving en wettelijke procedures. Dat levert soms lastige situaties op.”

Meerdere belangen afwegen

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat medewerkers op grijze gebieden kunnen stuiten waar iets bijvoorbeeld nog niet in regels is vastgelegd en tegelijkertijd niet in overeenstemming is met de normen en waarden van De Heus. Belangrijk is daarbij welk voorbeeldgedrag leidinggevenden in dergelijke situaties laten zien. “Geregeld laat ik managers nadenken over situaties waarin verschillende belangen elkaar kruisen. Ik stimuleer hen om het gesprek aan te gaan met hun medewerkers om dergelijke dilemma’s te bespreken. Het signaleren en bespreekbaar maken van dilemma’s verkleint de gelegenheid om niet-integer gedrag te vertonen. Daarmee creëer je een open cultuur wat uiteindelijk weer bijdraagt aan een omgeving waarin mensen zich over van alles durven uitspreken.”

Fijn voelen op de werkvloer

De organisatieprincipes gaan ook over de sfeer op de werkvloer. De Heus wil dat mensen zich prettig voelen op het werk en dat de organisatie en de bedrijfscultuur daarop ingericht is. Sanna: “Het betekent aan de ene kant dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn op het werk. Maar aan de andere kant betekent het ook dat je durft te zeggen dat je het ergens niet mee eens bent en dat je dan naar elkaar luistert en soms accepteert dat je verschillende meningen hebt.” Het is belangrijk dat iedereen binnen De Heus de verantwoordelijkheid heeft en voelt om het gewenste te doen en anderen die dat niet doen daarop aan te spreken. De manier waarop wordt samengewerkt in een team heeft namelijk meer invloed op het gedrag van medewerkers dan de regels en codes van een organisatie.

Bewustzijn en begrip creëren

De uitdaging voor haarzelf zit er vooral in om iedere collega te bereiken: ”Ik wil graag bewustzijn en begrip creëren voor de normen en waarden van De Heus. Ik probeer collega’s te betrekken, te inspireren en hun toewijding te krijgen binnen een grote, wereldwijd opererende organisatie.”