Fotoreportage: Tiny van den Berg uit Volkel

Welkom op het bedrijf van Tiny van den Berg in Volkel. Op deze locatie heeft hij 5.400 vleesvarkensplaatsen op brijvoer en 1.560 biggen op opfokplaatsen. Bij het bedrijf hoort ook nog een zeugenlocatie van 800 zeugen op droogvoer.

Tiny van den Berg

Op de foto staan Tiny van den Berg (links) en Herman Steur (rechts). Herman is specialist varkenshouderij bij De Heus Voeders.

Opgelegde biggen

Een gedeelte van de gespeende biggen wordt op het vleesvarkensbedrijf opgelegd. De biggenopfok is op beide bedrijven volledig op droogvoer. Een gedeelte van de biggen wordt direct na het spenen verplaatst naar Volkel, waar ze opgefokt worden richting de vleesvarkenshouderij.

Extra vezels

Van den Berg voert al geruime tijd voer dat gemaakt is met de Matrix-wals-technologie. Dit wordt ingezet bij de gespeende biggen en de vleesvarkens op brijvoer. Het deels gewalste voer heeft zowel bij de biggen, als bij de brijgevoerde vleesvarkens een positeve werking.

Rust in de stal

Bij de biggen zien we een positief effect op de maag- en darmgezondheid. Dit uit zich in de biggenstal door meer rust. Door de vezels wordt de passagesnelheid gereguleerd en komt de energie gespreider vrij. Dit zorgt voor een verzadigd gevoel bij de dieren. Desondanks blijft de voeropname gewoon goed en groeien de dieren goed door.

Matrix-wals-technologie

Met Matrix-wals-technologie worden eiwitrijke en zetmeelrijke grondstoffen fijngemalen, waardoor ze optimaal verteerd kunnen worden in de dunne darm. De vezelrijke grondstoffen worden gedeeltelijk gewalst, waardoor ze meer structuur houden. Dit is aan de korrels duidelijk te herkennen.

De biggen ontwikkelen zich netjes

De biggen zijn mooi ontwikkeld. In het biggenvoer is ook Matrix-wals-technologie toegepast.

De biggen zijn mooi ontwikkeld. In het biggenvoer is ook Matrix-wals-technologie toegepast. Brijvoer en droogvoer

In de vleesvarkensstal gaan de dieren direct over naar de brij. Deze overgang pakken de dieren gewoon goed op. Sinds hier Matrix-wals-technologie is ingezet, zijn de hokken duidelijk droger geworden.

Hoge voeropname

De voeropname is met Matrix-walsen gewoon goed. We hebben geen terugval gezien in opname ten opzicht van van voorheen en de hokken blijven duidelijk droger.

Goede mestconsistentie

Omdat de dieren op darmniveau gezond zijn, Is het mestgedrag duidelijk anders. De vezels in het rantsoen zorgen ervoor dat de maag en vooral ook de dikke darm, optimaal functioneren. De mestconsistentie verbetert hierdoor en de dieren laten de mest niet overal lopen. Hierdoor zie je schonere, drogere hokken die sneller en makkelijker schoon te spuiten zijn.

Hoge groei en lage uitval

Door optimaal gebruik van de Matrix-wals-technologie compenseer je binnen de brij het feit dat je geen structuur hebt in de bijproducten. Hiermee voorkom je diverse problemen, zoals oplopers en verlaag je de PIA-druk. De dieren kunnen zich daardoor vlotter ontwikkelen met minder problemen. Het resultaat is een hoge groei en minder uitval.