Koeien melken in de woestijn

01 mei 2023

Voor velen is Israël vooral het woestijnachtige land dat we kennen uit de Bijbel. Een plek waar alle geloven samenkomen. Maar vooral ook een land met harde omstandigheden. Politieke onrust - het land wordt niet door iedereen als land erkend – maar ook harde omstandigheden wat betreft het klimaat. In de zomers kan het wel tot 45°C worden en verder is het vooral heel droog, niet bepaald de ideale omstandigheden voor een melkveebedrijf.

Israël Voercentrum

Toch realiseren ze enorme melkproducties. De gemiddelde productie in Israël ligt op 12.000 kg melk per koe per jaar. Hoogproductieve bedrijven weten zelfs melkproducties van 14.000 kg melk te realiseren. In Nederland hebben we ook hoogproductieve bedrijven, maar het gemiddelde ligt toch nog zo’n 3.000 kg melk per koe lager dan in Israël. Wat kunnen wij leren van dit woestijnlandje?

Rust, reinheid en regelmaat

Wat opvalt aan de Israëlische melkveebedrijven is dat met een eenvoudige bedrijfsvoering heel veel mogelijk is, zolang je maar probeert om zo veel mogelijk wisselingen te voorkomen. Elke wisseling vraagt om aanpassing, of het nu om een weersverandering, een verandering in het rantsoen of een verandering in het koppel gaat. Elke aanpassing zorgt voor stress en kost energie. Dit gaat ten koste van de productie en het welzijn van de koeien. Het klinkt cliché, maar rust, reinheid en regelmaat zijn de sleutels voor succes. In Israël zijn ze kampioen in elke dag hetzelfde doen.

Droge koeien in een ruime stal met veel vreetplekken en een droge zachte bedding.

Voercentra

Israël kent een aantal voercentra die het grootste deel van de melkveebedrijven voorzien van voer. Het complete TMR rantsoen wordt aangekocht bij zo’n voercentrum. Die verbouwt en/of koopt ruwvoeders en grondstoffen, mengt het rantsoen en zorgt dat het gevoerd wordt. Vaak in meerdere keren per dag. Rantsoenen zijn droog (±65% drogestof) en bestaan voor ongeveer 60% uit krachtvoerachtigen. Verschillende melkveehouders krijgen exact hetzelfde rantsoen. De één melkt daar 34 kg melk van en de ander 44 kg melk.

Melkkoeien met een geavanceerd tracking en management systeem en ventilatoren en sproeiers boven het voerhek. Koeien zoeken duurt hier nooit lang, omdat de halsband licht gaat geven.

Wat maakt het verschil?

 

  • Droogstand en transitie

Hoge focus op de transitieperiode. Drogestof opname van de droge koeien wordt bijvoorbeeld standaard gemonitord, maar ook de verse koeien worden apart in de gaten gehouden.

Droge koeien in een ruime stal met veel vreetplekken en een droge zachte bedding.

  • Hittestress

Wanneer de THI index boven de 68 komt, gaat men actief aan de slag om de koeien te koelen. Vaak wordt een combinatie van verneveling en ventilatoren gebruikt. Er wordt veel gebruik gemaakt van geavanceerde sensorsystemen. Deze data bepalen de actuele THI van individuele koeien. Op basis van dit systeem treedt het koelsysteem in werking op de juiste plekken in de stal. Ook Omnigen is standaard onderdeel van de procedure tegen hittestress.

  • Vruchtbaarheid

Om een hoge voerefficiëntie te halen, streven melkveebedrijven naar gemiddeld 140-160 dagen in lactatie, maximaal 170 dagen. Men selecteert streng op vruchtbaarheid.

  • Voermanagement

Continue vers voer aan het hek. Nauwelijks rantsoenwisselingen, alles wordt zo stabiel mogelijk gehouden. Iedere dag wordt de voerefficiëntie berekend en daar wordt op gestuurd.

  • OmniGen

Veehouders onderstrepen het belang van OmniGen. Het ondersteunt de weerstand, zorgt voor sneller herstel na ziekte, een lager celgetal, helpt tegen hittestress en draagt bij aan een hogere voerefficiëntie en saldo.

  • Levensduur

Nu heb je misschien het idee dat koeien in Israël maar 2 lactaties meegaan, maar het tegenovergestelde is waar. Melkveebedrijven halen een vervangingspercentage van 20%. Dus met optimaal management kunnen de koeien niet alleen een hoge melkproductie presteren, maar dit ook volhouden.


Gerelateerde onderwerpen: