Nieuwe volièrestal voor biologische legkippen

Krijn Breen

Legpluimvee specialist

20 juli 2022
-
3 minuten

Arend en Liesbeth Bouwers zijn de derde generatie op het gemengde veehouderijbedrijf in de Gelderse plaats Ermelo. Ze wonen met hun vier kinderen en de ouders van Arend op de boerderij. Onlangs hebben ze een nieuwe volièrestal gebouwd voor biologische leghennen. Ze hebben daarmee een mooie stap gezet om het bedrijf klaar te maken voor de volgende generatie.

Een mooi gemengd bedrijf

Het familiebedrijf Bouwers is een gemengd bedrijf. Ze houden 1.300 witvlees-kalveren, waarvan 750 in een stal bij huis staan en 550 in een huurstal in de buurt. Verder hebben ze 9.000 biologische legkippen in de nieuwe stal. Arend en zijn vader Evert doen ook nog loonwerk, ze injecteren mest en zijn werkzaam in de hooibouw.

Sneeuwstrom bracht verandering

In december 2017 viel er in een groot deel van Nederland een behoorlijke laag sneeuw en een storm zorgde voor veel schade in het hele land, zo ook bij de familie Bouwers. Op de kippenstal, die 2.500 biologische hennen huisvestte, kwam een grote hoeveelheid sneeuw te liggen. Dit had tot gevolg dat het dak helemaal instortte. De kippen die het overleefden konden gelukkig diezelfde dag nog worden overgeplaatst naar een ander bedrijf, maar de stal was niet meer te herstellen en te klein om te herbouwen.

Geen melkvee, maar biologische leghennen

Het verlies van de leghennenstal was de aanleiding om eens goed naar de toekomstbestendigheid van het hele bedrijf te kijken. In eerste instantie wilden de familie Bouwers zowel de leghennenstal vergroten, als hun melkveestapel uitbreiden. Ze hadden op dat moment 30 melkkoeien en wilden dat uitbreiden naar 80 stuks. Om dit te realiseren moest er geïnvesteerd worden in de fosfaatrechten voor 45 koeien. De kosten waren op dat moment echter 9.000 euro per koe wat betekende dat ze ruim 400.000 euro moesten investeren. Dat was onhaalbaar. Daarom hebben ze ervoor gekozen om meer biologische leghennen te gaan houden en uit te breiden naar 9.000 dieren.

Lang vergunnningstraject

De vergunningen voor de nieuwe legkippenstal werden aangevaagd en de familie hoopte snel met de nieuwbouw te kunnen beginnen. In 2018 waren alle melkkoeien vertrokken, maar de vergunningen voor de nieuwbouw waren nog niet rond. De bouw van de nieuwe stal moest nog even op zich laten wachten. In 2021 kon het vergunningstraject eindelijk worden afgesloten en er kon worden gestart met de bouw van de volièrestal voor de 9.000 kippen. 

Goede prestaties in de nieuwe stal

Met drie rijen volières (Salmet) biedt de stal plaats aan 9.000 biologische gehouden kippen. Ze zijn van het ras Brown Nick en afkomstig van Agromix. Met 48 weken hebben ze een legpercentage van 94,8% en een eigewicht van 61,3 gram. Met behulp van het TopFit-rondeplan worden de vier belangrijkste zaken, voer, licht, water en klimaat, in de gaten gehouden, om voor optimale prestaties te zorgen. Op dit moment worden ze gevoerd met de TopFit M Piek EK. Met de verschillende soorten biologische voeders van De Heus kunnen de hennen optimaal presteren vanaf de opstart tot het einde van de ronde. De prestaties met 48 weken zijn harstikke goed. Arend en Liesbeth zijn er dan ook erg tevreden mee en ook eierhandel Van Raai uit Woudenberg is blij met de eieren die geleverd worden. 

Met 48 weken hebben ze een legpercentage van 94,8% en een eigewicht van 61,3 gram.

Klaar voor de volgende generatie

Arend en Liesbeth zien de toekomst positief tegemoet. De overstap naar meer biologisch gehouden legkippen is een goede zet geweest. Het bedrijf draait nu hartstikke goed. ''We steken er beiden veel tijd in, maar dat geeft niets'', aldus Arend. ''Het is ook onze hobby en we hebben het fijn samen,'' vult Liesbeth aan. ''We zijn een echte familiebedrijf. De ouders van Arend wonen bij ons op het erf en onze kinderen, Evan, Anne-Linn, Niels en Charlotte werken af en toe ook mee op het bedrijf. Het is fijn dat ze meehelpen en het geeft vooral ook heel veel gezelligheid. Het zou fantastisch zijn als de vierde generatie dit familiebedrijf kon voortzetten.''

Meer weten?

Neem gerust contact op met onze (biologische) legpluimvee specialisten.

(Biologische) legpluimvee specialisten
Over de auteur

Krijn Breen

Legpluimvee specialist

Wil je meer weten over onze biologische legvoeders?