Melkveebedrijf Beekmans uit Oirschot - Automatisering helpt hoeveelheid werk te beperken

Niek Vossebeld

04 jan. 2024

In de buurt van Oirschot, in de Brabantse Kempen, bevindt zich het melkveebedrijf van de familie Beekmans, een bedrijf dat wordt gerund door Ruud en zijn ouders, Kees en Tiny. Het bedrijf huisvest 180 melkkoeien en het bijbehorende jongvee. Efficiëntie door automatisering vormt de ruggengraat van het bedrijf. Dit zorgt ervoor dat de melkproductie goed is, maar ook dat de hoeveelheid werk beperkt blijft.

Vierentwintig jaar robotmelken

Ruud is opgegroeid met een vader die enthousiast is over de mogelijkheden van automatisering en dat enthousiasme heeft overgedragen op hem. Al sinds 1999 melkt de familie dan ook met behulp van Lely melkrobots. Inmiddels hebben ze een nieuwe stal en staan er drie Lely A3-modellen. Ze streven ernaar om al het landwerk uit te besteden, waardoor ze zich volledig kunnen concentreren op de zorg voor hun koeien. Dit jaar hebben ze opnieuw een stap gezet in de automatisering. Het is opvallend hoe beide generaties binnen de familie Beekmans samen optrekken als het gaat om automatisering. Vader en zoon Beekmans hebben nu bijvoorbeeld handige apps op hun telefoons die hen helpen problemen snel op te lossen.

Apps op de telefoon geven snel inzicht en helpen bij het oplossen van problemen.

Automatisch voeren met de Lely vector

Op dit moment wordt het werk nog door beiden gedaan. Ruud werkt enkele dagen buitenshuis, maar in de toekomst zal Kees minder gaan werken en zal Ruud zich volledig op het bedrijf richten. Om ervoor te zorgen dat het werk soepel kan doorgaan, zonder afhankelijk te zijn van personeel voor dagelijkse werkzaamheden, zijn ze in maart 2023 begonnen met het automatisch voeren met het Lely Vector-systeem. Handmatig voeren met een mengwagen kostte meer dan drie uur per dag, maar nu kost het gemiddeld slechts 45 minuten per twee dagen. Eens in de twee dagen wordt de voerkeuken bijgevuld, en op vrijdag wordt ervoor gezorgd dat er voldoende voer is om het weekend door te komen, zodat er geen extra werk hoeft te worden besteed aan de voerkeuken. Deze stap betekent dat Ruud het bedrijf in zijn eentje draaiende kan houden, wat nu al gebeurt als een van beiden op vakantie is.

Met het automatisch voersysteem van Lely kost het voeren nog maar 45 minuten per twee dagen.

Data van voerrobot zijn heel waardevol

Ook Rundveespecialist Niek Vossebeld van De Heus is enthousiast over de recente investering. Naast de aanzienlijke tijdsbesparing zorgt de voerrobot ook voor extra sturingsvermogen en inzicht: “De Vector maakt het mogelijk om het jongvee in meerdere groepen te voeren en dagelijks de droge koeien te voorzien van een vers rantsoen. Voorheen was het voeren van droge koeien met stro en brok lastig, vooral omdat de kwaliteit van het stro cruciaal was en het inschatten van droge stofopname moeilijk bleek. Met de data die de voerrobot levert, wordt dit nauwkeurig in kaart gebracht. Dit geldt eveneens voor de melkkoeien, waar nu eenvoudig toegang is tot data over voeropname en rantsoenefficiëntie.”

De voerrobot in actie

De voerrobot in actie

Ruimte voor verbreding

Uitbreiding van het aantal melkkoeien staat niet op de planning, voornamelijk vanwege de arbeidsintensiteit en de geldende weten regelgeving. Het bedrijf bevindt zich in de buurt van Kampina, een groot Natura 2000-gebied. Hoewel het bedrijf net buiten dit gebied ligt, ondervindt het toch de beperkingen van dit beschermde natuurgebied.

Bezoekers zijn welkom op het erf

De familie Beekmans verwelkomt graag anderen op hun bedrijf. Er staat een softijsautomaat op het erf, ze hebben dit jaar een camperplaats geopend en op zaterdagen kunnen gasten deelnemen aan rondleidingen. Daarnaast hebben ze in de nieuwe melkveestal een vergaderruimte of ‘skybox’ gemaakt, waar ze regelmatig groepen en bedrijven ontvangen. De nabijheid van het natuurgebied de Kampina helpt daarbij wel, want het trekt veel natuurliefhebbers. Bovendien worden er talloze activiteiten georganiseerd. Dit leidt tot veel animo voor de camperplaats, waar veel mensen genieten van een lang weekend met alle faciliteiten die het bedrijf te bieden heeft.

In de zomer maken toeristen graag gebruik van de prachtige camperplaatsen naast de stallen.

Klaar voor de toekomst

De familie Beekmans laat op overtuigende wijze zien dat een gezonde bedrijfsontwikkeling hand in hand kan gaan met automatisering en verbreding. Ze delen hun kennis en passie met bezoekers en dragen zo bij aan een groter bewustzijn en begrip van de moderne melkveehouderij. Het is daarmee een prachtig voorbeeld van tevreden koeien gehuisvest in een innovatieve stal. Een bedrijf dat zonder twijfel klaar is voor de toekomst.

Niek Vossebeld

Specialist rundvee

Wil je meer weten over dit artikel of heb je vragen? Neem gerust contact op.


Gerelateerde onderwerpen: