Home / Kennisbank / Nederlandse vleeskuikens belangrijk in wereldwijde voedselvoorziening

Nederlandse vleeskuikens belangrijk in wereldwijde voedselvoorziening

- Dat scheelde de afgelopen decennia ongeveer een land­bouwareaal zo groot als dat van Duitsland, Nederland, België, Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland.

Qua milieuwinst springt kippenvlees er dus positief uit. De productie geeft een lage milieubelasting. Zo is de CO2­uitstoot rela­tief laag en dat leidt tot een minder grote bijdrage aan het broeikaseffect. De effici­ente vleesproductie helpt om tekorten op de wereldgrondstoffenmarkt te voorkomen. Het is belangrijk om de wereld ook in de toekomst te kunnen voeden.

Gangbare kip voedt de wereld

In Nederland ligt er kip onder verschillende milieu­ en dierenwelzijnlabels in het schap.Ondanks dat, blijft gangbare kip wereldwijd verreweg het grootste deel uitmaken van de verkoop van kippenvlees. Op buiten­landse markten staat een efficiënte pluim­veehouderij voorop en wordt met duur­zaamheid vooral de impact op het milieu bedoeld. Onze export van vleeskuikenvlees bestaat nagenoeg alleen uit gangbare kip. De Nederlandse vleeskuikenhouders kunnen buitenlandse markten prima bedie­nen met gangbare kip. Het zorgt voor een betaalbare eiwitbron voor miljarden con­sumenten wereldwijd. Zo draagt ons land bij aan de wereldwijde voorziening van pluimveevlees. De Heus is een belangrijke partij in Nederland in de verkoop van vlees­kuiken­ en legvoeders en is ook betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe concepten voor de binnenlandse markt. Transparantie en communicatie zijn erg belangijk om het gezamenlijke belang, namelijk de verkoop van kip, nu en in de toekomst te bewerkstelligen.

Nieuwe kipconcepten

In Nederland is er in de dierlijke productie veel aandacht voor dierenwelzijn en milieu. Dat geldt ook voor kippenvlees. De meeste supermarktketens verkopen daarom ook kip geproduceerd volgens de specificaties van de ‘Kip van Morgen’ of vergelijkbare concepten. De Heus speelt samen met een deel van de vleeskuikenhouders hierop in. De concepten verschillen van elkaar, het ene concept legt meer nadruk op dieren­welzijn en een ander concept gaat een stap verder op milieuaspecten. Hiermee wordt ingespeeld op een met name landelijk vraaggestuurde markt, terwijl vleeskui­kenhouders met reguliere kip met name voor een aanbodgestuurde wereldmarkt produceren. De vraag vanuit de markt naar pluimveevlees uit niet­gangbare con­cepten stabiliseert, de behoefte van de Nederlandse markt is grotendeels ingevuld. Circa 35% van de Nederlandse pluimvee­vleesproductie bestaat uit langzaam groei­ende rassen. Circa 65% van de productie is gangbare kip, waarvan het gros wordt geëxporteerd. In 2016 bedroeg de export van pluimveevlees 1,48 miljoen ton met een waarde van € 2,8 miljard, blijkt uit cijfers van Nepluvi. De belangrijkste exportmarkten binnen de EU zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Buiten de EU was Zuid­Afrika met afstand de belangrijkste exportbestemming in 2016. Nederlanders consumeren gemid­deld 22 kilogram pluimveevlees per jaar, waarvan ruim 18 kilogram kip. De vraag naar pluimveevlees blijft groeien. De consumptie van pluimveevlees (met name vleeskuiken­vlees) in de EU groeide de laatste zeven jaar met circa 1,5% per hoofd van de bevolking. De verwachting is dat deze lijn doorzet.

Onze exportvan vleeskuikenvlees bestaat nagenoegalleen uit gangbare kip

Pluimveevlees profiteert van de toene­mende vraag naar gemaksvoeding (ready to eat­producten) en gezondheidsclaims. Pluimveevlees is ook relatief goedkoop en er zijn geen geloofsbeperkingen aan de consumptie.

Verantwoord produceren

De Nederlandse vleeskuikenhouderij pro­duceert steeds duurzamer. Vleeskuiken­houders schakelen vaker over op duurzame energie met gebruik van zonnepanelen en besparen energie met warmtewisselaars. De pluimveesector als geheel heeft geen mestoverschot, omdat een groot deel van de geproduceerde vleeskuikenmest wordt ver­brand in de centrale in Moerdijk en omgezet in energie en mineralen. Vleeskuikenhou­ders reduceren de ammoniakemissie, bij­voorbeeld met warmtewisselaars of manage­mentmaatregelen. Ze werken daarnaast aan terugdringing van de uitstoot van fijnstof, want dat is ook een belangrijk item voor de volksgezondheid. Dat doen ze bijvoorbeeld met ionisatiesystemen.

Uit in 2017 gepubliceerde cijfers blijkt dat het antibioticagebruik bij vleeskuikens met ruim 30% is gedaald ten opzichte van 2015. In vergelijking met het basisjaar 2009 is de daling 72%. Daarmee scoort de vleeskui­kensector het best van alle veehouderij ­ sectoren. Het is iets om trots op te zijn. Hierdoor heeft het Nederlandse product ook in het buitenland een goede reputatie. In combinatie met een groeiende pluim­veevleesconsumptie biedt dat de gangbare vleeskuikenhouderij een mooie toekomst. Kortom, met het oog op een duurzamere toekomst is kip altijd een verantwoorde keuze. Dit moeten we als sector goed oppakken en met trots uitdragen.

Gerelateerde artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.


Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.