Waar moet je opletten bij bemesting eerste snede?

09 maart 2023
-
4 minuten

De eerste snede heeft grote impact op het ruwvoer. Hieronder staan een aantal adviezen en tips om tot een goede eerste snede te komen.

Welk gras past op mijn bedrijf de komende winter?

  • Powergras = 2,5 ton drogestof met 1000 VEM en 200 gram Ruw eiwit
  • Kuilgras met structuur = 4 ton droge stof met 930 VEM en 150 Ruw eiwit

Kies een doel en daarop moet het management afgestemd worden qua bemesting. De invloed van het maaitijdstip is daarbij groot!

Voeding van het gras

In alle gevallen is het belangrijk om op tijd 25 tot 30 kuub drijfmest per hectare 2de  helft februari/begin maart op het land te brengen. Met een werking van 1,5 kg N per ton voor
de 1ste snede heb je dan bij 30 kuub 45 kg N. Tevens bemest je dan fosfaat, Kali en organische stof als voeding voor het bodemleven. Aanvullende kunstmest: 60 tot 90 kg N per hectare uit kunstmest. Op ons gastbedrijf zit GrasPlus Force in de silo.

38 % N op ureum basis en 18 % zwavel; met bemesting van 80 kg N is de gewenste gift Stikstof 80:38 = 210 kg aan GrasPlus Force per hectare.

Vlog: Tips voor de eerste snede

Bekijk de video van Gert Anker waarin hij tips geeft over bemesting eerste snede.

Bekijk de video

Instelling van de strooier

Het is van belang het soortelijk gewicht van de kunstmest vast te stellen. Dat blijkt voor deze soort ureum meststof 0,75 te zijn. Vervolgens wordt in de schud box de korreldiameter vastgesteld.

Met behulp van het tabellenboek of de app van de fabrikant vind je de juiste instelling van de door de veehouder gebruikte Vicon strooier. Vervolgens wordt de strooier geladen en wordt er eerst met de kantstrooier tot aan de bufferstrook bemest. Daarna wordt uitgemeten met strooibreedte van 20 meter hoe het hele perceel van in dit geval 3 hectare gestrooid kan worden.

Bert Bellinga heeft de Vicon op de juiste wijze afgesteld en later met de strooier proef gecontroleerd of het allemaal klopt. Dit is goed gelukt blijkt uit de proef!

Tips om te strooien

  • Strooi meststoffen en zeker ureum met een laag soortelijk gewicht met weinig wind.
  • Stel je strooier zorgvuldig af en let op het strooibeeld ook wat betreft overlapping.

Tips bemesting en inkuilmanagement

  • Bemest bewust voor het gras dat je wil oogsten en zorg voor strategie voor inkuilen. Lasagne kuil is een goed uitgangspunt om power en structuur te combineren, bijvoorbeeld de 1ste en 2de
  • Breng drijfmest tijdig en liefst verdund met water aan en vermijd structuurschade! Bandenspanning is zeker een aandachtspunt en machine met sleepslangen is dan ook de beste optie.
  • Hanteer strooitabel en zorg dat je aanvullende kunstmest netjes verdeeld is.
  • Kuil (jong en bladrijk) voorjaarsgras wat droger in en gebruik Bonsilage Fit voor conservering en omzetting van deel suikers naar propyleen glycol.

Heb je nog vragen over dit artikel?

Neem dan contact op met Gert Anker!

Gert Anker

Rundveespecialist