Maaimoment tweede snede

24 mei 2023
-
4 minuten

Waar de eerste snede op tijd gemaaid is, is de tweede snede er wellicht al af. Of er staat voldoende gras om binnenkort te maaien. Was de eerste snede echter laat? Dat betekent niet dat de tweede snede lang kan wachten.

In de aar 

De tweede snede moet geoogst worden vóórdat het gras in de aar schiet. Afhankelijk van het grassenbestand, bloeit gras altijd ergens tussen 20 mei en 10 juni. Als het gras in de aar schiet, gaat de voederwaarde hard achteruit. Het gewas gaat dan ‘verhouten’. Het aandeel lignine, ook wel houtstof genoemd, wordt hoger. Lignine is niet fermenteerbaar in de koe en zorgt ervoor dat de verteerbaarheid van de NDF vermindert. Wanneer het gras gaat bloeien verlies je zomaar 100 tot 150 VEM per kilogram drogestof. Je levert dan flink in op kwaliteit. Daarom is het belangrijk om rond dit bloeistadium niet te lang te wachten met maaien en oogsten van de tweede snede.

Lignine werkt als een betonmat

Hoe kan het eigenlijk dat zo’n klein beetje lignine, zoveel invloed heeft op de voederwaarde van het gras? We weten allemaal dat een kuil met 15 g ADL per kg ds heel veel sneller verteert dan een kuil met 30 g ADL per kg ds. Het verschil is maar 15 gram ADL, wat op een kilo natuurlijk heel weinig is. Toch heeft dit kleine beetje ADL heel veel invloed. Vergelijk het maar met een betonmat in het beton. Beton zonder betonmat kun je zo doormidden breken. Beton met één betonmat erin, is al veel moeilijker af te breken. Beton met twee betonmatten erin, wordt nog tig keer sterker en nog veel moeilijker af te breken. Dat kleine beetje meer aan ADL in de kuil is vergelijkbaar met een extra betonmat, die ervoor zorgt dat het geheel veel slechter af te breken is. 

Het is de kunst om de bloeistengel uit het gras te maaien vlak voordat deze in zijn geheel zichtbaar wordt. Daarmee voorkom je dat het gras in de volgende snede alsnog gaat bloeien. 

Praktische tips:

  • Ga regelmatig het land in. Als beginnende zaadstengels voelbaar zijn, is het tijd om te gaan maaien. 
  • Houd de veldperiode kort. Probeer een stengeliger gewas binnen een dag na maaien in te kuilen. 
  • Kuil niet te droog in (35-40% drogestof). 
  • Houd een kortere haksellengte (2-3 cm) aan voor een betere verdichting van de kuil en minder selectie aan het voerhek. 

Meer vragen? Neem contact op met een van onze rundvee- of ruwvoerspecialisten.