Tips voor de eerste snede

27 maart 2022
-
3 minuten

De basis van het melkveerantsoen bestaat uit ruwvoer. Ruwvoerkwaliteit is daarom van essentieel belang om de benutting door de koe te verhogen. De hoogste voederwaarde realiseer je in het voorjaar. Dus is de eerste snede erg belangrijk. Natuurlijk, je hebt niet alles in de hand. Het weer laat zich niet altijd voorspellen. Maar er zijn ook zaken die je wel in de hand hebt. En laten we eerlijk zijn: er valt altijd wel iets te verbeteren.

Alles begint met een plan

Wat is het aandeel snijmais in het winterrantsoen? Ga je een lasagnekuil maken? Kun je verschillende kuilen gecombineerd opvoeren zonder dat je broei verwacht?

Naarmate het aandeel snijmais hoger is, mag het eiwitniveau in de graskuil hoger zijn. In een rantsoen dat volledig uit graskuil bestaat, is een eiwitgehalte van ±15% ideaal. In een rantsoen dat voor de helft uit snijmais bestaat, past echter een eiwitgehalte van ±18%. Hierop kun je bemesting en maaimoment afstemmen.

Voldoende droog inkuilen

Voldoende droog inkuilen heeft een positief effect op de eiwitkwaliteit en eiwitbenutting in de koe. Het vermindert namelijk de afbraak van aminozuren naar ammoniak tijdens de conservering. Ook behoud je door droger in te kuilen meer suikers in het kuilgras waarop pens bacteriën prima groeien. Een hoger droge stof gehalte betekent echter meer risico op broei bij uitkuilen omdat de kuil minder goed verdicht kan worden en minder zal conserveren. Er worden in droge kuilen namelijk minder zuren gevormd die gisten en schimmels remmen. In rantsoenen met een hoog aandeel snijmais ligt het ideale droge stof gehalte tussen de 35 en 45%. In 100% graskuil rantsoenen iets hoger tussen de 40-50%. Zorg hierbij voor voldoende lengte in de kuil zodat een voersnelheid van 1,5 tot 2,0 meter per week kan worden behaald om broei te voorkomen.

Maaimoment plannen

Om eiwit uit eigen gras zo goed mogelijk te benutten, is energie nodig. Pensbacteriën hebben namelijk zowel eiwit als energie nodig om microbieel eiwit te vormen, wat uiteindelijk als aminozuren in de darm opgenomen wordt. Suiker in het gras zorgt voor deze energie. Omdat suiker in het gras gevormd wordt onder invloed van zon, adviseren we om pas na twee zonnige dagen te gaan maaien. Bij koude nachten kun je perfect in de ochtend maaien, bij warme nachten bij voorkeur in de namiddag.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met je specialist.