Bonsilage FIT Gras voor balans in kuil en pens

19 april 2017
-
3 minuten

Veel melkveehouders maken gebruik van een inkuilmiddel, omdat het de conservering verbetert en de risico’s op broei bij uitkuilen substantieel verkleint.  Voor melkveehouders die nog geen inkuilmiddel gebruiken is dit jaar de nieuwe Bonsilage Fit Gras (liquid) beschikbaar.

De werking van Bonsilage Fit Gras berust ook op een snellere conservering en een lager risico op broei. De bacteriën die in deze Bonsilage Fit Gras worden gebruikt zijn uniek en anders dan in andere Bonsilage producten.

Specifiek aan Bonsilage Fit Gras is dat de combinatie en verhouding van Lactobacillus Buchneri, Plantarum en Rhamnosus ervoor zorgen dat een grotere hoeveelheid aan suikers en melkzuur worden omgezet in een hoger aandeel azijnzuur en propaan 1,2 diol (propyleenglycol). In figuur 1 is duidelijk het effect van Bonsilage Fit Gras te zien.

Een groot aandeel aan snelle koolhydraten in de kuil uit suiker en melkzuur (± 170 gram per kg ds) wordt verlaagd met ongeveer 50% naar ± 80 gram per kg ds. Het aandeel azijnzuur voor broeiremming en het aandeel propyleenglycol (veilige energiebron) neemt toe met een factor van 8 à 9, van ± 11 gram naar 100 gram per kg ds.

Het resultaat van Bonsilage Fit Gras is dat de gehalten aan suiker, melkzuur, azijnzuur en propyleenglycol meer in balans met elkaar zijn, zodat het risico op pH daling in de pens wordt verminderd en de snel verteerbare kuilen beter benut worden.

Het toepassen van Bonsilage Fit Gras en het hoogste rendement is het hoogst als:

  1. Nog geen Bonsilage wordt gebruikt bij inkuilen
  2. De verteerbaarheid en het suiker-gehalte hoog zijn. Bij een vc-OS van 80 procent of meer of bij meer dan 100 gram suiker/kg ds
  3. Het gras een eerste snede of een late snede betreft (in algemeenheid geen 2de snede)
  4. Op het bedrijf geen lasagnakuil wordt gemaakt en kuilen niet in combinatie gevoerd worden. Dus als de snel verteerbare kuilen alleen (of in combinatie met snijmais) worden verstrekt
  5. Als het drogestof percentage tussen 30 en 45 procent ligt

Voor meer informatie over onze Bonsilage producten, klik hier.