Vers gras voeren op stal

22 juli 2020

Meer melk produceren uit eigen ruwvoer. Daarvoor moet het ruwvoer optimaal benut worden. Door het vers gemaaide gras direct aan de koeien te voeren op stal, wordt het beter benut dan wanneer het ingekuild is. Met name dit najaar kan stalvoeren helpen om het eiwitrijke najaarsgras beter te benutten.

Stalvoeren geeft een hogere voederwaarde en een gunstige DVE/OEB verhouding vergeleken met ingekuild gras. In- en uitkuilverliezen worden vermeden. Dit geldt ook voor conserveringsverliezen. Wel vraagt het om een investering in machines en arbeid en is flexibiliteit noodzakelijk vanwege de weersinvloeden.

Praktische tips:

  • Creëer groeitrappen in de rondgang.
  • Maai percelen die beweid zijn eerst schoon. Zorg voor een schone weide en goede ontwatering. Bestrijd molshopen en oneffenheden op het perceel.
  • De lengte van het gewas bepaalt de smakelijkheid en opname. Streef naar een maailengte van circa 20 centimeter.
  • Voorkom broei: Maai een droog product, gebruik geen kneuzer en beperk beschadiging van het gras zoveel mogelijk.
  • Voorkom beschadiging van de grasmat en voorkom bodemverdichting. Verlaag daarom de bandenspanning tot maximaal 0,8-1,0 bar.
  • Drijfmest in augustus 1:1 verdunnen met water of dunne fractie gebruiken om verontreiniging van het gras te voorkomen. De stikstof werkt dan bovendien sneller.
  • Voorkom roest en houd het gras smakelijk in het najaar door, tot 15 september, GrasPlus 15000 te strooien (200 kg/ha).
  • Anticipeer bij beperkte drijfmestgift in het najaar op een krappe kali voorziening (met name op zandgronden) door een kali houdende meststof te gebruiken.
  • Kies voor smakelijke grasrassen met een hoge kroonroestresistentie en snelle hergroei. Milkway Top is hiervoor uitstekend geschikt.

 

Bespreek samen met je Rundveespecialist de mogelijkheden op jouw bedrijf.