Vers gras voeren op stal

05 juni 2024
-
2 minuten

Meer melk produceren uit eigen ruwvoer. Daarvoor moet het ruwvoer optimaal benut worden. Door het vers gemaaide gras direct aan de koeien te voeren op stal, wordt het beter benut dan wanneer het ingekuild is.

Met name in het najaar kan stalvoeren helpen om het eiwitrijke najaarsgras beter te benutten. Stalvoeren geeft een hogere voederwaarde en een gunstige DVE/OEB verhouding vergeleken met ingekuild gras. In- en uitkuilverliezen worden vermeden. Dit geldt ook voor conserveringsverliezen. Wel vraagt het om een investering in machines en arbeid en is flexibiliteit noodzakelijk vanwege de weersinvloeden.

Praktische tips vers gras voeren op stal

 • Probeer groeitrappen te creëren
 • Maak regelmatig een rondgang door de percelen en stel je planning bij naargelang de omstandigheden
 • Maai percelen die beweid zijn eerst schoon. Zorg voor een schone weide en goede ontwatering. Bestrijd molshopen en oneffenheden op het perceel.
 • Streef naar een maaistadium van 2000 kg ds/ha.
 • Staat er meer dan 2500 kg ds/ha? Laat het staan om in te kuilen
 • De lengte van het gewas bepaalt de smakelijkheid en opname. Streef naar een maailengte van circa 20 centimeter.
 • Maai op 7-8 cm vanaf de bodem
 • Voorkom broei: Maai een droog product en voorkom beschadiging van het te voeren gras (geen kneuzer)
 • Probeer op een vast moment van de dag te voeren, maar houd rekening met de weersomstandigheden. Maai een zo droog mogelijk gewas.
 • Voorkom beschadiging van de grasmat en voorkom bodemverdichting. Verlaag de bandenspanning tot maximaal 0,8-1,0 bar.
 • Drijfmest in augustus 1:1 verdunnen met water of dunne fractie gebruiken om verontreiniging van het gras te voorkomen. De stikstof werkt dan bovendien sneller.
 • Voorkom roest en houd het gras smakelijk in het najaar door (tot 15 september) GrasPlus 15000 te strooien (200 kg/ha).
 • Anticipeer bij beperkte drijfmestgift in het najaar op een krappe kali voorziening (met name op zandgronden) door een kali houdende meststof te gebruiken.
 • Kies voor smakelijke grasrassen met een hoge kroonroestresistentie en snelle hergroei. Milkway Top is hiervoor uitstekend geschikt.
 • Bekijk de wekelijkse vers gras gegevens op kijkopgras.nl

Meer weten?

Bespreek samen met je Rundveespecialist de mogelijkheden op jouw bedrijf.