Meer gras met GrasPlus

16 augustus 2016
-
2 minuten

Een goede eerste snede en een hoge grasproductie tijdens het hele groeiseizoen zijn belangrijk om de voederkosten laag te houden. Bemesting met GrasPlus zorgt hiervoor. Bovendien houdt u de zuurgraad van de bodem op een gezond peil.

Als veehouder wilt u grasland dat in het voorjaar vroeg groeit en tijdens het hele groeiseizoen maximaal produceert. Immers, gras of kuil van eigen grond is voor u het goedkoopste voer. De bemesting speelt hierbij een grote rol. Een goede bemesting gedurende het hele groeiseizoen zorgt voor een goede mineralenvoorziening en dus de beste grasgroei. De toegestane bemesting is tegenwoordig krap bemeten. Daarom moet u hier op een slimme manier mee omgaan. En dat kan met GrasPlus.

Hogere opbrengst met zwavel

GrasPlus 14000 bevat stikstof, zwavel en magnesium. GrasPlus 14500 bevat daarnaast ook natrium. Zwavel geeft een hogere grasopbrengst en natrium verbetert de smakelijkheid van het gras, wat resulteert in een hogere drogestofopname. U ziet het in de berekening dat een meeropbrengst van tien procent een waarde vertegenwoordigt van € 45 per hectare.

Zure grond

U hebt het zelf niet direct in de gaten, maar elk jaar dat u het grasland gebruikt en normaal bemest, verzuurt de grond een beetje. Dit is een probleem dat elk jaar groeit. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat de grond een te lage pH krijgt. In dat geval zouden we een reparatiebekalking moeten toepassen, meestal
na vier tot acht jaar.

Twee effecten

Zure grond heeft twee nadelige effecten. Het eerste effect is dat de mineralen uit de drijfmest of kunstmest slecht beschikbaar komen. Hierdoor wordt de groei geremd. Het tweede effect is dat het zuur ervoor zorgt dat metalen, waaronder aluminium, worden opgelost. Ook dit is een rem op de grasgroei. De geleidelijke verzuring van de grond gaat dus op twee manieren ten koste van de grasgroei.

GrasPlus lost probleem op

Met GrasPlus 17000 lost u het probleem van de verzurende grond gemakkelijk op. Deze meststof bevat namelijk kalk. Terwijl u het grasland op de gebruikelijke manier bemest, compenseert u met de kalk in GrasPlus 17000 de verzuring van de grond. Het is niet langer nodig om reparatiebekalkingen uit te laten voeren. Door met GrasPlus 17000 te bemesten, houdt u de zuurgraad van de grond op het juiste peil en daarmee ook de productiviteit van uw grasland.

Graslandbemesting in de praktijk


Tabel 1 Overzicht GrasPlus producten. *GrasPlus 17000 heeft een positieve zuurbindende waarde (z.b.w.). Dit verhoogt de pH. De totale kalkbalans is bij deze bemesting positief.

De eerste snede maaien vraagt 119 kg stikstof en 37 kg zwavel. Uit 30 ton drijfmest komt 45 kg stikstof beschikbaar voor de eerste snede en 37 kg zwavel. Op basis van de stikstofbehoefte is bijmesten met 74 kg stikstof uit kunstmest nodig. Met 275 kg GrasPlus 14000 per hectare verstrekt u voldoende en voorziet u tevens in de zwavelbehoefte. Voor de tweede snede is 80 kg stikstof en een beperkte hoeveelheid zwavel nodig. Natrium verbetert de smakelijkheid en bijgevolg de opname. Met een gift drijfmest van 15 ton voor de tweede snede en nalevering stikstof van de eerste drijfmestgift kunt u keurig in de behoefte voorzien door 200 kg GrasPlus 15000 per hectare te bemesten. Voor de latere snedes adviseren we de beperkte stikstofgift uit kunstmest te combineren met kalkkorrels om de pH van de grond op peil te houden. Met 200 tot 250 kg GrasPlus 17000 voorziet u in één werkgang in de kalkbehoefte.


Grafiek 1 Op demovelden van De Heus in Echteld gaf MaïsMest Humifirst de hoogste opbrengst, omdat de planten de voedingsstoffen het beste benutten door een betere beworteling en beginontwikkeling.