GrasPlus meststoffen

Bemesten op maat met GrasPlus-meststoffen

Voor maximale grasgroei zijn meerdere elementen nodig. Zodra een tekort is aan één van deze elementen in de bodem, zal dit de grasgroei negatief beïnvloeden. Het element waar als eerste een tekort aan is, bepaalt grotendeels de opbrengst en de kwaliteit van het gewas. GrasPlus is dé schakel om in deze tekorten voor het gewas te voorzien. GrasPlus zorgt daarom voor de maximale grasopbrengst en graskwaliteit.

GrasPlus Meststoffen zijn korrel meststoffen met stikstof waaraan elementen als kali, zwavel, natrium en magnesium zijn toegevoegd. Voor de groei van gras noodzakelijk elementen, bepalend voor het vermogen van het gewas om te groeien en voor de kwaliteit en opbrengst per hectare. GrasPlus geeft een zeer goed strooibeeld vanwege de Novagran kwaliteit.

  • Maximale grasopbrengst

  • Maximale graskwaliteit

  • Goed strooibeeld vanwege Novagran kwaliteit

Meer informatie

over GrasPlus Meststoffen

Contact Aanvraag folder GrasPlus

Moderne insteek

Met de ontwikkeling van nieuwe meststoffen speelt De Heus in op actuele ontwikkelingen. GrasPlus Selenium bijvoorbeeld laat in het gras een verdubbeling van het seleniumgehalte zien. Selenium heeft een positief effect op de vruchtbaarheid, weerstand en uiergezondheid.

Nieuw dit jaar is het gebruik van Roll-Kali 48 %. Dit nieuwe product met een uitstekende korrelkwaliteit gaan we inzetten in de GrasPlus 13000 reeks. Kali bevordert namelijk de groei en de vitaliteit van het gras. Met name in de zomer met beperkte drijfmest beschikbaarheid en onder droge omstandigheden heel belangrijk.

Vraag nu de Meststoffenkaart 2021 aan

Meststoffenkaart 2021

Hoe wordt het maximal rendement met GrasPlus gerealiseerd?

  • pH van grasland minimaal 5: kalkneutraal bemesten met GrasPlus
  • Cation Exchange Complex (CEC) bepaalt de grasopbrengst: bemesting met GrasPlus Meststoffen is noodzaak
  • Zwavel en andere voedingsstoffen als kali, natrium en magnesium