GrasPlus meststoffen

Bemesten op maat met GrasPlus meststoffen

Voor maximale grasgroei zijn meerdere elementen nodig. Zodra een tekort is aan één van deze elementen in de bodem, zal dit de grasgroei negatief beïnvloeden. Het element waar als eerste een tekort aan is, bepaalt grotendeels de opbrengst en de kwaliteit van het gewas. GrasPlus is dé schakel om in deze tekorten voor het gewas te voorzien. GrasPlus zorgt daarom voor de maximale grasopbrengst en graskwaliteit.

GrasPlus Meststoffen zijn korrel meststoffen met stikstof waaraan elementen als kali, zwavel, natrium en magnesium zijn toegevoegd. Voor de groei van gras noodzakelijk elementen, bepalend voor het vermogen van het gewas om te groeien en voor de kwaliteit en opbrengst per hectare. GrasPlus op KAS basis geeft een goed strooibeeld vanwege de Novagran kwaliteit.

Contact Aanvraag folder GrasPlus
  • Maximale grasopbrengst
  • Maximale graskwaliteit
  • Goed strooibeeld vanwege Novagran kwaliteit

Moderne insteek

Met de ontwikkeling van nieuwe meststoffen speelt De Heus in op actuele ontwikkelingen. GrasPlus Selenium bijvoorbeeld laat in het gras een verdubbeling van het seleniumgehalte zien. Selenium heeft een positief effect op de vruchtbaarheid, weerstand en uiergezondheid.

Grasplus bevat naast stikstof ook zwavel en magnesium. Aan enkele soorten GrasPlus is ook Natrium toegevoegd. Met name zwavel is een belangrijk element.

Het bevordert namelijk voor de 1e en 2e snede de opbrengst met 10 tot 15%. Zwavel is een bouwsteen van eiwit in het gras, waardoor ook de eiwitkwaliteit van het gras verbeterd.

Vraag nu de Meststoffenkaart 2024 aan

Nieuw:GrasPlus op ureum basis

GrasPlus Energy: deze korrel bevat 46% ureum stikstof en is behandeld met een ureaseremmer. De remmer zorgt voor vertraging bij de omzetting van ureum naar ammonium, waarmee verliezen van stikstof voorkomen worden.

GrasPlus Force: deze korrel bevat naast  38% N ook 18% SO3. Ook hier is een urease remmer toegevoegd. We adviseren een zwavelgift voor de eerste en tweede snede. Uit onderzoeken blijkt dat zwavel kunstmest positief werkt op de opbrengst. Daarnaast is zwavel een belangrijke bouwsteen van eiwit en werkt positief op de eiwit opbrengst en kwaliteit.

Hoe wordt het maximal rendement met GrasPlus gerealiseerd?

  • pH van grasland minimaal 5: kalkneutraal bemesten met GrasPlus
  • Cation Exchange Complex (CEC) bepaalt de grasopbrengst: bemesting met GrasPlus Meststoffen is noodzaak
  • Zwavel en andere voedingsstoffen als kali, natrium en magnesium