Totaalaanpak voor topresultaten - Concept TopFit voor leghennen

Florian van der Hoeven

Productmanager legpluimvee

16 april 2019
-
3 minuten

Voer, water, licht en klimaat zijn de belangrijkste factoren die de technische prestaties van hennen bepalen. Vandaar dat De Heus onder de naam TopFit een totaalaanpak voor leghennen introduceert waarbij al deze aspecten de benodigde aandacht krijgen.

Door de verschillende aanvullende vragen op het gebied van dierwelzijn en milieu, zijn de omstandigheden waaronder hennen in Nederland worden gehouden in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Denk hierbij aan de verschillende vormen van huisvesting, het verbod op snavelbehandeling en de VLOG-(voer)eisen. Daarnaast neemt de genetische potentie van de hedendaagse legrassen ieder jaar toe. Het wordt daarom steeds belangrijker dat voer, water, licht en klimaat feilloos op elkaar zijn afgestemd om deze genetische capaciteit op het legbedrijf maximaal te benutten. Daarom ontwikkelt De Heus nieuwe legvoeders en een vernieuwde adviesaanpak. Het resultaat leidt tot een veelbelovend concept: TopFit voor leghennen. Dit is een totaalaanpak waarbij de hierboven genoemde factoren centraal staan. Topresultaten zijn alleen mogelijk als deze factoren volledig op elkaar én op de behoefte van het koppel zijn afgestemd. Omdat De Heus beschikt over de brede kennis van nutritie en de praktische legpluimveehouderij, is ze als geen ander in staat om pluimveehouders op alle belangrijke aspecten op een hoog niveau te adviseren en te begeleiden.

Uitgekiend voeradvies

Het voer is een belangrijk onderdeel van de TopFit totaalaanpak. Het succes van TopFit bij de opfokhennen, dat vorig jaar zomer geïntroduceerd is, was met name te danken aan een strak en uitgekiend voeradvies. Hierop is nu de vertaling gemaakt naar de aansluitende legperiode. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat voor de start van de nieuwe ronde duidelijk is welk productiedoel de pluimveehouder wil behalen. De manier waarop de eieren worden verkocht zijn hierbij van groot belang. Daarnaast heeft het stimuleren van de dagelijkse opname van nutriënten benodigd voor productie, bevedering, groei en onderhoud vanaf de opzet de hoogste prioriteit. Darmgezondheid en ontwikkeling van voeropname per dier per dag vanaf de opstart vormen een belangrijke basis bij het nieuwe TopFit assortiment.

Pro-actieve aanpak

Het nieuwe TopFit concept, met zijn brede en pro-actieve aanpak, is gericht op het voorkómen van problemen. Voersystemen, lichtregime, waterkwaliteit en het klimaat in de stal worden vooraf en tijdens de legronde systematisch gecontroleerd. Hierdoor worden suboptimale factoren in een vroegtijdig stadium inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt. Hierna wordt in gezamenlijk overleg met de pluimveehouder een werkwijze gekozen die zowel voor het koppel hennen als de pluimveehouder optimaal zijn en leiden tot gezonde hennen die top-presteren. Gezonde hennen presteren beter en dit levert naast een hoger economisch rendement, meer werkplezier op. En juist dit telt voor pluimveehouders: met een glimlach je werk doen. Dit is wat de legpluimvee specialisten van De Heus met TopFit willen bereiken!

Neem contact op met een legpluimveespecialist voor meer informatie
Over de auteur

Florian van der Hoeven

Productmanager legpluimvee