IntroductieTopFit opfokvoer

02 april 2018
-
3 minuten

Legpluimveeopfokker Ton van den Nieuwenhuizen voert de tweede ronde volgens het nieuwe TopFit opfokvoerprogramma van De Heus. “ De eerste ronde met dit voer heb ik enorm goed gedraaid. De hennen hadden veel minder stress en haalden een lichaams-gewicht van 120 tot 175 gram boven de norm. Dat levert goed presterende leghennen op ”, stelt Van den Nieuwenhuizen.

Sinds 2012 concentreert Ton van den Nieuwenhuizen zich volledig op de leghennenopfok. Vanaf 1982 had het bedrijf zowel opfok­ als leghennen. Het opfokbedrijf bestaat momenteel uit twee locaties met in totaal zes stallen met ruimte voor 400.000 opfok­hennen. “Ik werk met 80% volière­opfok en met 20% kooi­opfok”, zegt Ton, die de hennen opfokt voor Ter Heerdt, leverancier van kuikens en jonge hennen voor de leg­pluimveesector. Afhankelijk van de vraag van leghennenhouders fokt Ton witte LSL, of bruine Lohmann Classic of Lite op. De Brabantse opfokker staat altijd open voor innovaties en wilde graag meewerken aan het uit testen van het nieuwe opfokvoer­programma van De Heus. Ook op het gebied van daglichttoetreding en water­training heeft Van den Nieuwenhuizen, in overleg met Ter Heerdt, de afgelopen peri­ode flink geïnvesteerd, met als resultaat dat de afgeleverde hennen nog gemakkelijker door het systeem bewegen.

Meer rust in de stal

In het nieuwe TopFit opfokvoerprogramma voert Van den Nieuwenhuizen zijn hennen in vijf fasen in plaats van drie. Per fase of leeftijd van de hennen wordt een ander voer verstrekt: prestart minikorrel (0 tot 14 dagen leeftijd), daarna startmeel, opfok 1, opfok 2 en tot slot opfok 3. “Wat het meest opviel tijdens de ronde met het nieuwe voer is de rust in de stal. Ik zie dat de hen­nen minder gebruik maken van de pikstenen, minder bijgestrooide luzerne opnemen en minder verenpikken. Blijkbaar voldoet het nieuwe voer beter aan de voedings­behoefte van de opfokhennen. De dieren hebben minder stess en de groei is aan het einde van de ronde 120 tot 175 gram boven de norm”, zegt Ton, die erg tevreden is over de resultaten van het nieuwe opfokvoerpro­gramma. “Vanaf zes weken zag ik al dons in het strooisel. De hennen vreten dus minder dons dan voorheen. Daaruit leid ik af dat ze minder darmproblemen hebben. Vanuit de beschikbare data in PoultryPlan blijkt dat de totale voeropname in deze ronde voor zowel de witte als de bruine opfokhennen gelijk gebleven is in vergelijk met mijn voor­gaande rondes, maar het heeft wel degelijk geresulteerd in hogere eindgewichten.”

Volgens Henry van ‘t Hof, productmanager legpluimvee van De Heus, is precisievoe­ding het uitgangspunt van het nieuwe opfokvoerprogramma, ofwel het op maat voeren van opfokhennen in elke fase van de opfok. “Dat betekent zo exact mogelijk voldoen aan de energie­ en eiwitbehoefte van het dier wat ze nodig heeft voor onder­houd, groei, verenkleed en darmgezond­heid. Ook het juiste aminozuurpatroon, voldoende functionele vezels en een goede spiermaagontwikkeling om de vertering te stimuleren, zijn daarin belang­rijk. Daarnaast werken we met een ander energie waarderingssysteem dat beter aansluit bij de daadwerkelijke verterings­capaciteit van jonge kuikens.

Onbehandelde hennen

Door het verbod op het behandelen van snavels is het eet­ en drinkgedrag van hennen anders dan voorheen. “Onbehan­delde hennen hebben meer moeite om de erg fijne delen op te nemen. Daarom werkt de prestart minikorrel tijdens de opstart perfect”, vindt Ton. “In de eerste twee weken krijgen de jonge kuikens daarmee alles binnen wat ze nodig hebben. Daarna krijgen onze hennen voer in meelvorm. Daarbij zie ik dat het meel van De Heus van een constante goede kwaliteit en structuur is. Een homogeen voer is erg belangrijk, want alleen daarmee kan ik optimaal voe­ren en voldoen aan de voederbehoefte van alle hennen, ook aan het einde van de voerlijn.” Henry geeft aan dat sinds de overgang naar onbehandelde hennen de structuur van meel is veranderd. “Naar verhouding bevat het voer meer deeltjes in de fractie tussen 1,0 en 2,8 millimeter, de zogenaamde middenfractie.”

Lees meer over TopFit leghennen