Tips onderhoud grasland in het voorjaar

24 februari 2022
-
4 minuten

Het is belangrijk om kritisch te kijken naar het grasland in het voorjaar omdat het de basis is van het ruwvoer wat het komende jaar gewonnen wordt. Wanneer er nog iets moet gebeuren met de grasmat is dit de tijd om dat te organiseren en te realiseren.

Drie punten beoordelen kwaliteit ruwvoer

Er zijn een drietal belangrijke onderdelen die de kwaliteit van het ruwvoer voor het komende jaar bepalen. Dit zijn:

  1. Het bestrijden van mollen
  2. Het beoordelen van de grasmat
  3. Het wiedeggen
Bekijk de tips van Leon

1. Het bestrijden van mollen

Ten eerste het in kaart brengen van schade door mollen. Ruw as zorgt voor een minder smakelijke kuil met een lagere voederwaarde. Daarnaast zorgt grond in de kuil voor een verhoogde kans op schimmel en broei door de insleep van schimmels. Wees daarom scherp op het bestrijden van mollen en het beperken van ruw as in de kuil.

Ruw as zorgt voor een minder smakelijke kuil een lagere voederwaarde.

Leon Vonck

Ruwvoerspecialist

2. Beoordelen grasmat

Bij het beoordelen van de grasmat kijken we naar de hoeveelheid goede grassen vaak te herkennen aan de paarse voetjes ten opzichte van de minder goede grassen. Bij een aandeel van 40% van minder goede grassen of meer dan 40% is het advies om te herinzaaien. Bij een aandel minder goede grassen van 20 tot 40%, kan doorzaaien voldoen. Naast het beoordelen van de grasmat, is het ook goed om te kijken naar de zodedichtheid. Bij een zode die erg hol staat of veel kale plekken laat zien is het advies om deze door te zaaien met 10 tot 25 kg graszaad per hectare. Afhankelijk van de open plekken en de zodedichtheid.

de-heus-voeders-ruwvoervlog-leon-agra-matic-gras.jpg

3. Wiedeggen

Ten derde bij een hoog aandeel ondiep wortelende grassen zoals ruwbeemd en straatgras kan het raadzaam zijn om te wiedeggen. Dit geeft de goede grassen meer ruimte om uit te stoelen en te groeien voor de eerste snede. Wanneer het land na het wiedeggen erg zwart achter blijft dan is het goed om door te zaaien met zo’n 10 tot 20 kg zaad per hectare.

Meer informatie over ruwvoer