Wat is er nodig voor een goede ruwvoerteelt?

04 januari 2022
-
2 minuten

Afgelopen jaar hebben we op verschillende bedrijven in Nederland zowel voor reguliere als biologische melkveehouders de aandacht gevestigd op het ruwvoerproces middels onze Ruwvoerdagen. Dit gebeurde in samenwerking met Agra-Matic Mineraal, Barenbrug, KWS, EKO Holland, Voorbio, Rouveen en Agrio. Voor goed ruwvoer is het belangrijk dat alle schakels in het proces goed geregeld zijn. Daarom is er tijdens de Ruwvoerdagen aandacht besteed aan bemesting, bodem, voersaldo, verschillende grasmengsels en maisteelt.

Goede bemesting van grasland

Gras wordt in Nederland geteeld als eiwitbron voor koeien. Om eiwit in gras te krijgen, worden dierlijke en kunstmeststo!en gebruikt. Deze bemesting zorgt bovendien voor een hoge opbrengst van het grasland. Veel rundveehouders maken gebruik van drijfmest voor hun grasland, omdat het organische stof en andere belangrijke elementen bevat, zoals stikstof, fosfaat en kali. Drijfmest is kostbaar en daarom is de benutting van drijfmest belangrijk. Door de drijfmest op het juiste moment in te zetten en te verdunnen met water, kun je de drijfmest optimaal benutten.

Bodemprofiel

Voor het telen van kwalitatief hoogwaardig ruwvoer met hoge opbrengsten, is het belangrijk dat de juiste grassoorten gekozen worden en dat ze in een gezonde bodem gezaaid worden. Denk hierbij aan een goede bodemstructuur, organische stof, pH, klei-humus complex (CEC) en CEC-bezetting. Tijdens de Ruwvoerdagen zijn bodemprofielkuilen gemaakt en is met behulp van de penetrometer bekeken wat verdichting in een perceel doet. Met de bodemprofielkuil is te zien hoe de beworteling van grassen en kruiden, de bodemstructuur, het bodemleven en de waterhuishouding van het perceel is.

Voersaldo

Het voersaldo is een belangrijk kengetal voor melkveebedrijven. Het voersaldo is het bedrag dat overblijft nadat alle voerkosten zijn afgehaald van het melkgeld. Het doel is uiteraard om een hoog voersaldo te draaien. Dat betekent dus dat de voerkosten, voor zowel ruwvoer als krachtvoer, zo laag mogelijk moeten zijn en dat het voer zo efficiënt mogelijk benut wordt. Voor de benutting van ruwvoer is het voeren van vers gras een goede mogelijkheid.

Grasmengsels en maisteelt

Keurmerken zoals On the way to Planet Proof, maar ook de droogtejaren zorgen voor een verandering in samenstellingen van grassen en kruiden in percelen. Doordat percelen worden ingezaaid met grassen en kruiden zoals zachtbladig rietzwenk, klavers, cichorei of smalle weegbree verandert het management op perceel- en bedrijfsniveau. Zoals gras geteeld wordt voor eiwit, zo wordt mais geteeld voor zetmeel. Rondom maisteelt zijn veel uitdagingen. Voor maisteelt is het advies om jezelf goed te laten informeren elk maisras het beste bij jouw rantsoen past.

Demo tussenteelt 2022

Op zand- en lössgronden is het verplicht om na mais een vanggewas te zaaien. In de praktijk wordt dit vaak gedaan door Italiaans raaigras te zaaien en in het voorjaar te oogsten. Vanuit Agra-Matic Mineraal en De Heus is er een proef opgezet in de regio Zuid en Oost om naast Italiaans raaigras ook andere mengsels te onderzoeken, zoals ProtaSprint, Snelle Lente Rogge, SoilCover en Méteil Proti.

Ook dit jaar zullen er weer Ruwvoerdagen worden georganiseerd!
Houd onze site en facebook pagina in de gaten.