Snijmais 2022

28 november 2022
-
2 minuten

De bijzondere groeiomstandigheden hebben gezorgd voor gigantische verschillen tussen maiskuilen en zelfs binnen maiskuilen. Wat moet je weten en waar moet je op letten?

We zien onderweg regelmatig hele hoge drogestof gehalten en hele lage zetmeel gehalten. Eurofins Agro meldt een gemiddelde drogestof gehalte van 42% in het zuiden en oosten van het land en gemiddeld 38% in het noorden. Het zetmeelgehalte komt gemiddeld op 336 g/kg ds. Normaal gesproken kennen we in maiskuilen een verband tussen zetmeel en drogestof; hoe droger de kuil, des te meer zetmeel. Als gevolg van de droogte gaat dat dit jaar niet op. Hierdoor gaan voederwaarde modellen de mist in. Onze specialisten kunnen je helpen om de voederwaarde van de snijmais correct in te schatten.

Hier moet je op letten

Om jouw snijmais optimaal te benutten in het rantsoen is het belangrijk om in beeld te hebben:

  • In hoeverre was de plant verdroogd of nog groen?
  • In hoeverre was de korrel rijp?
  • Wat waren de verschillen tussen en binnen percelen?
  • Hoe zitten die percelen in de kuil verdeeld?

Maak samen met jouw rundveespecialist een goede inschatting van de maiskuil.