Bouwplan 2022 - Waar kan ik rekening mee houden

Freddy Westrik

Agra-Matic Adviseur Mineralen

27 maart 2022
-
2 minuten

Door de grillige grondstoffenmarkt, komen er veel vragen over wat te doen met het bouwplan voor dit jaar. Als je grond beschikbaar hebt, is het een optie om graan te telen, alleen is de beschikbaarheid van het zaaizaad inmiddels gering. Wat zou je dan binnen je bouwplan nog kunnen doen?

Afgelopen jaar is de ruwvoervoorraad op de meeste plekken wel aangevuld. Wat 2022 gaat brengen weten we nu nog niet. Richting augustus/september hebben we een beter beeld van de ruwvoeropbrengsten. Als deze goed lijken, kan het interessant zijn om te kijken of je deze voedermiddelen anders kunt gaan inzetten. Met name de maisteelt geeft mogelijkheden om de energiebron in het rantsoen voor het melkvee meer te concentreren. Bijvoorbeeld door mais te oogsten als maiskolvensilage (MKS) of als corn cob mix (CCM). Op deze manier concentreer je de energiebron in je rantsoen en zou je misschien meer eiwit uit graskuil kunnen voeren. Dit draagt bij aan je eiwit van eigen land, kan kosten besparen en het rendement van de grond verhogen. 

Wil je de optie voor mais oogsten als MKS of CCM nog open houden? Houd hier dan rekening mee in je keuze van maisras. Bespreek met je specialist of dit voor jouw situatie interessant kan zijn.

Over de auteur

Freddy Westrik

Agra-Matic Adviseur Mineralen