Aanvraag derogatie 2022 en grondmonsters

Koen van Bergen

Adviseur Ruwvoer- en Mineralenmanagement

29 november 2022
-
3 minuten

Het aanvragen van de derogatievergunning voor 2022 is weer open gesteld. Je kunt dit aanvragen tot en met 13 december 2022 via de website van RVO.

Om de derogatievergunning verleend te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • € 50,- Leges betalen voor de derogatievergunning
 • Het tarief aan RVO betalen voor het monitoren van de milieueffecten. Dit gaat via automatische incasso.
 • Voldoen aan de regels van de Meststoffenwet.
  Dat betekent bijvoorbeeld dat de gebruiksnormen niet overtreden mogen zijn, je moet hebben voldaan aan alle regels omtrent uitrijden van mest en moet voldoen aan de plicht van het telen van een vanggewas na mais op zand- en lössgrond.
 • Voldoen aan de extra voorwaarden voor derogatie:
  • Minimaal 80% van je landbouwgrond is grasland
  • Alle percelen zijn bemonsterd door een geaccrediteerd laboratorium en de grondonderzoeken zijn geldig
  • Bemestingsplan

Om gebruik te maken van derogatie zijn geldige analyserapporten nodig van de bemonstering van de landbouwgrond. Deze grondmonsters moeten ook geldig zijn voor de derogatie. Normaal gesproken mag het grondmonster niet ouder zijn dan 4 jaar. Voor derogatie in 2022 is deze voorwaarde ruimer. Het grondmonster mag op 13 december 2022 niet ouder zijn dan 5 jaar. Dat betekent dat het grondmonster geldig is als het jonger is dan 13 december 2017 en aan de voorwaarden voor derogatie voldoet. Mochten niet alle percelen gemonsterd zijn voor de derogatie, dan heb je nog tijd om uiterlijk 13 december 2022 het grondmonster te laten steken.

Heb je geen geldige grondmonsters en moet je nieuwe monsters nemen? Dan adviseren wij om uitgebreide analyses te nemen. Uitgebreide grondmonsters geven meer informatie over de gezondheid van de bodem. Deze uitgebreide analyses maken duidelijk of de bodem aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld om de pH op orde te krijgen. Kijkend naar de toekomst en wetende dat derogatie in 2026 vervalt, wordt de gezondheid van de bodem steeds belangrijker.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de specialist van Agra-Matic Mineraal in jouw regio.

Ik wil contact over de aanvraag van derogatie 2022
Over de auteur

Koen van Bergen

Adviseur Ruwvoer- en Mineralenmanagement