Reëlere cijfers vleesvarkens door update kengetallen

Rinus Veldhorst

Productmanager varkens

29 december 2022
-
2 minuten

Als varkenshouder wil je de cijfers van jouw bedrijf graag kunnen vergelijken met die van andere. Dat vergelijken valt in de praktijk echter niet mee. Elk bedrijf is namelijk anders. Daarom wordt er in de hele sector al jaren met gezamenlijk afgesproken rekenregels gewerkt waarbij cijfers omgerekend worden naar standaardwaarden (uniformeringsafspraken). De vorige uniformeringsafspraken dateren uit 2012. De Producentenorganisatie Varkenshouderij heeft aan Wageningen Livestock en AgroConnect gevraagd om met een update te komen en De Heus heeft dit ondersteund. Deze update gaat in per 1 januari 2023.

Aangepast standaard-aflever-gewicht

Het standaard levend aflevergewicht is van 117 naar 125 kilo gegaan. Dit is een reëlere weergave van de huidige situatie. Het geslacht gewicht van varkens is de laatste jaren namelijk gestegen, omdat zwaardere varkens veelal goed betaald worden.Het nieuwe standaardtraject ligt daarbij dichter bij de werkelijkheid. Dit leidt tot minder correcties en dus accuratere cijfers.

Andere EW-curve

De hoeveelheid groei op een bedrijf wordt omgerekend naar standaardgroei. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gezamenlijk overeengekomen groei- en EW-conversiecijfers (Energiewaarde) (tabel 1). De groei per dag is met ongeveer 50 gram gestegen ten opzichte van 2012. De gemiddelde EW-conversie is niet veel veranderd. Het patroon om tot die conversie te komen echter wel. Dit is goed te zien in figuur 1.

Minder omrekenen bij hogere slachtgewicht

Omdat er gebruik gemaakt wordt van reëlere groei- en opnamecurves (figuur 1), betekent dit dat er meer bedrijven zullen zijn die een levend aflevergewicht hebben dat gelijk is aan de nieuwe standaardwaarde van 125 kilo. Deze hoeven dus niet gecorrigeerd te worden. Stel dat een beer is opgelegd op 25 kilo, 264 EW heeft opgenomen en een levend aflevergewicht heeft van 125 kilo. Dan is de ongecorrigeerde EW-conversie 2.64. In de oude situatie moest dit voor het standaardtraject gecorrigeerd worden naar 117 kilo.

Meer EW rondom slachten

In de nieuwe situatie is de EW-conversie op 117 kilo lager dan in de oude situatie. Het verschil ontstaat door de stijgende en hogere EW-opname rondom het slachten (zie figuur 1). Daarmee wordt er verhoudingsgewijs minder EW toegekend aan de periode voor de 117 kilo. De effecten lijken minimaal, maar resulteren in de huidige markt wel in bijna één cent lagere voerkosten per kilo groei. En dat zonder dat het varken in werkelijkheid anders gegeten of gegroeid heeft.

Over de auteur

Rinus Veldhorst

Productmanager varkens

Wil je meer informatie? Dan kun je Rinus gewoon een mailtje sturen: rveldhorst@deheus.com