De geboortegewichtscan maakt veel inzichtelijk

24 april 2019
-
3 minuten

Een goede vitaliteit van de pasgeboren biggen is erg belangrijk voor een hoge overlevingskans en goede groei tijdens de lactatieperiode en de rest van zijn leven. Zwaarder geboren biggen zijn vitaler en behalen betere resultaten tijdens de zoogperiode. In dit artikel willen we ingaan op het effect van het geboortegewicht en de geboortegewicht-scan die wij op praktijkbedrijven uitvoeren.

Effect van geboortegewichten

De consequenties van het geboortegewicht en de toomuniformiteit voor overleving en groei van biggen zijn regelmatig onderzocht. In de onderstaande tabel staan de resultaten weergegeven van een vrij recent onderzoek op een praktijkbedrijf in Brazilië.

Zoals je in de tabel kunt zien, is het uitvalspercentage lager bij zwaarder geboren biggen en is de groei van de biggen en vleesvarkens hoger. Uit het promotieonderzoek van Anne Wientjes blijkt dat voor elke 100 gram toename in het gemiddelde geboortegewicht, de bigoverleving tijdens de eerste drie dagen na geboorte toeneemt met 3,1%. Voor elke 1% afname in binnentoom variatie in geboortegewicht (dus uniforme toom), nam de bigoverleving tijdens de eerste drie dagen na geboorte toe met 1,1%. Dit geeft aan dat zelfs kleine verbeteringen in geboortegewichten en toomuniformiteit van biggen substantiële effecten kunnen hebben op bigoverleving.

 

Geboortegewicht is belangrijk voor bigvitaliteit

 

Geboortegewicht-scan

Om inzichtelijk te maken of het gemiddelde geboortegewicht en de uniformiteit op het praktijkbedrijf goed is, hebben we een geboortegewicht-scan. Bij deze geboortegewicht-scan worden van verschillende tomen op het bedrijf op een praktische manier de geboortegewichten bepaald. De gegevens worden door ons verwerkt, geanalyseerd en daarna teruggekoppeld ten opzichte van de benchmark die we hebben. Op deze manier wordt er goed inzichtelijk wat het gemiddelde resultaat is van het zeugenbedrijf en van specifieke groepen (jongere- en oudere zeugen, kleinere- en grotere tomen) en kan bekeken worden waar de aandacht op gelegd moet worden voor verdere verbeteringen.

Beïnvloeding van het geboortegewicht

Het geboortegewicht en de uniformiteit kan door verschillende zaken beïnvloed worden. Als we bijvoorbeeld kijken naar de uniformiteit van een toom biggen, dan wordt dit al beïnvloed in de periode voor het dekken (voorgaande zoogperiode en/of het interval spenen-dekken) en de periode waarin de follikels en eicellen zich ontwikkelen. Praktisch betekent dit dat de toomuniformiteit van biggen bij de geboorte slechter is bij zeugen met veel conditieverlies tijdens de voorgaande zoogperiode.

Wil je meer weten over onze geboortegewicht-scan? Neem dan gerust contact met ons op.