Is de fosforvoorziening op orde?

27 juli 2021
-
2 minuten

Door steeds verder aangescherpte mestwetgeving en steeds vaker voorkomende periodes van droogte, komt een fosfortekort bij melkvee steeds vaker voor. Dit beperkt zich niet alleen maar tot snijmaisrantsoenen. De voorjaarskuilen van 2020 kwamen uit op gemiddeld 3,2 g fosfor per kg ds. Veel graskuilen hebben zelfs een nog lager fosfor gehalte. In het algemeen zijn rantsoenen door de jaren heen steeds eiwitarmer geworden en daarmee ook armer in fosfor. Hierdoor is fosfor uit ruwvoer niet altijd toereikend.

BEX-Voordeel

Veel melkveebedrijven realiseren een hoog fosfaat BEX-voordeel, maar nauwelijks stikstof-BEX-voordeel. Er moet mest afgevoerd worden om binnen de stikstofruimte te blijven, maar er blijft veel latente fosfaatruimte over. Derogatiebedrijven kunnen deze niet benutten, omdat ze geen fosfaat kunstmest kunnen aanvoeren. De fosfaatvoorziening van de grond vermindert hierdoor systematisch, waardoor het fosforgehalte in ruwvoeders steeds lager zal worden.

P in de melk

Het fosforgehalte in de melk zegt niets over de fosforvoorziening in de koe. Sterker nog, hoe meer fosfor wordt uitgescheiden via de melk, hoe hoger de fosforbehoefte van de koe. Omdat niet alle fosforbronnen even goed benut kunnen worden, rekent jouw Rundveespecialist met netto-P. Dat is de hoeveelheid netto fosfor die daadwerkelijk door de koe benut kan worden.

Bestermine Profit is een mineraalmengsel wat zowel in maisrijke als in grasrijke rantsoenen kan worden toegepast. Het voorziet naast de standaard vitaminen en mineralen in de voorziening van fosfor en draagt bij een goede klauwgezondheid, weerstand en vruchtbaarheid.