Kuilen vragen om extra mineralen aanvulling

22 oktober 2020
-
2 minuten

Uit de kuiluitslagen van dit jaar blijkt dat de gehalten aan mineralen en spoorelementen gemiddeld laag uitvallen. Te laat mest uitrijden, vanwege de lage draagkracht in het vroege voorjaar, en de daaropvolgende droogte hebben gezorgd voor een slechte benutting van meststoffen in de voorjaarskuilen. Dit resulteert niet alleen in lagere eiwitgehalten, maar ook in lagere gehalten aan mineralen en spoorelementen.

In Tabel 1 zien we de gehalten in de graskuilen duidelijk teruglopen gedurende de afgelopen drie jaar. Dit zijn gemiddelden. Dus individuele kuilen kunnen nog veel lager uitvallen. Daarom wordt het steeds belangrijker om de voorziening van mineralen en spoorelementen in het rantsoen in de gaten te houden. Met name de oudmelkte dieren, die nauwelijks nog krachtvoer verstrekt krijgen, kunnen met tekorten te maken krijgen. Terwijl deze periode juist heel belangrijk is in de ontwikkeling van het kalf. Ook de fosforvoorziening in de koe dient juist eind lactatie aangevuld te worden. Fosfor is met gemiddeld 3,2 g/kg DS echter opvallend laag.


Tabel 1. Gemiddelde gehalten van calcium (Ca), fosfor (P), magnesium (Mg), natrium (Na), kalium (K), koper (Cu) en zink (Zn) in voorjaarskuilen van 2018, 2019 en 2020 geanalyseerd door Eurofins Agro in Nederland.

In de basis

Juist omdat oudmelkte dieren nauwelijks nog krachtvoer krijgen, is het van belang om de voorziening van mineralen en spoorelementen in het basisrantsoen op orde te hebben. Dit kan met één van onze Bestermine Mineralenmengsels . Specifieke gehalten in het ruwvoer kunnen echter vragen om specifieke aanvullingen. Een mineralenmengsel op maat kan dan een oplossing bieden. Jouw Rundveespecialist berekent op basis van je eigen ruwvoer analyses en de prestaties van de koeien precies welke elementen aangevuld moeten worden en welke niet. Zo voer je de koeien precies wat ze nodig hebben en bespaar je ook op de elementen die ze niet nodig hebben. Ook kun je in het mineraalmengsel op maat gerichte ondersteuning bieden in de weerstand en de vruchtbaarheid van de koeien. Toevoegingen als levende gist, biotine of OmniGen kunnen in gewenste dosering worden toegevoegd. En zelf hoef je geen losse componenten meer bij te voeren.

Bespreek de mineralenvoorziening met je Rundveespecialist of neem contact met ons op.