Hoe haal je voldoende eiwit uit ruwvoer? September is de tweede meimaand voor gras

22 juni 2021
-
3 minuten

Nu de eerste snede is ingekuild, is het goed om ook alvast vooruit te kijken en te plannen voor de komende maanden. Want hoe haal je voldoende eiwit uit je ruwvoer als de hoeveelheid eiwit in de eerste snede tegenviel?

Eerste snede

Op de meeste biologische melkveebedrijven is de eerste snede relatief laat gemaaid, met hoeveelheden die opgelopen zijn naar meer dan 6 ton drogestof per hectare. Het was groeizaam voorjaarsweer, maar lastig om een ideaal oogstmoment te vinden. Dat heeft direct twee gevolgen:

  1. ten eerste is het hierdoor niet echt mogelijk geweest om te maaien ten dienste van de beweiding en
  2. ten tweede zal de voederwaarde van de voorjaarskuil, waaronder het ruw eiwit verdund zijn

Behoefte aan eiwitaanvulling voor winter berekenen

Aangezien eiwitaanvulling altijd de duurste component is in een rantsoen, is het aan te raden om vroegtijdig in te spelen op de behoefte van de koe in een winterrantsoen. Door het eiwitniveau van de voorjaarskuil te kennen vanuit een kuilanalyse en een schets te maken van het beoogde winterrantsoen kan ook de behoefte aan eventueel extra aanvullend eiwit worden berekend.

Hoe haal je voldoende eiwit uit eigen ruwvoer?

De extra aanvulling in eiwit halen we het liefst uit eigen ruwvoer. Meer eiwit in een zomerkuil realiseren is nog niet zo eenvoudig onder drogere groeiomstandigheden. Vanaf september lukt dit juist beter, omdat september ook wel de tweede meimaand wordt genoemd en nutriënten voor de plant weer gemakkelijker beschikbaar komen. Het is dan ook aan te raden om juist vroeg in september de extra eiwitaanvulling uit ruwvoer veilig te stellen. Door dan zeer bewust met wat minder drogestof opbrengst per hectare te maaien kan behoorlijk meer ruw eiwit worden gewonnen. Maaien met veel suiker en een voldoende hoog drogestof percentage (meer dan 45%) kan de eiwitkwaliteit op een hoog niveau worden gebracht. September kuilgras is zo ideaal om meerkosten van eiwit aankoop te besparen.

 

Onze tips voor eiwitaanvulling via ruwvoer:

 

  • Maai in de 1ste helft van september een lichte snede van een schoon perceel
  • Maai bij voorkeur laat in de middag of vroeg in de avond voor meer suiker in het gras
  • Zorg voor een voldoende hoog drogestof percentage (45 à 50 % drogestof)
    Kuil bij voorkeur in balen, zodat het kuilgras flexibel kan worden ingezet in het rantsoen

Meer weten?

Lees meer over ons aanbod voor biologische melkveehouders en neem contact op.