Wat is het recept voor een hoge eiwitbenutting?

30 januari 2020
-
3 minuten

Een hoge eiwitbenutting van jouw veestapel draagt bij aan een gevulde portemonnee. Door eiwit uit eigen gras efficiënt om te zetten in melkeiwit bespaar je op voer- en mestafzetkosten. Daarnaast helpt het je waardevolle nutriënten binnen jouw bedrijf te behouden en vermindert je verliezen. Wat is het recept voor een hoge eiwitbenutting?

Welk eiwit niveau streef jij na?

Omdat het rantsoen van jouw veestapel voor 70% uit ruwvoer bestaat kun je in de ruwvoerteelt de basis leggen voor een hoge eiwitefficiëntie. Het helpt om het eiwitniveau in jouw graskuil af te stemmen op het snijmais aandeel in jouw rantsoen. Bij een toenemend eiwitniveau in de graskuil stijgt namelijk met name het aandeel onbestendig eiwit. Dit onbestendige eiwit is alleen te benutten voor de koe als er voldoende energie op pens niveau beschikbaar is. Bij een hoger snijmais aandeel mag vanzelfsprekend het eiwitniveau in de graskuil ook hoger zijn. Enerzijds omdat het aandeel onbestendig eiwit in het rantsoen wordt verdund door de snijmais en anderzijds omdat snijmais veel pens energie levert. In een rantsoen dat voor de helft uit snijmais bestaat past een eiwitniveau in de graskuil van +/- 18%. Voor een rantsoen dat volledig uit graskuil bestaat is +/- 15% eiwit ideaal.


Grafiek 1. Darmverteerbaar eiwit (SDVE) en onbestendig eiwit (SOEB) in relatie tot eiwitniveau in graskuil

Focus op eiwitkwaliteit

Naast het eiwitniveau speelt de eiwitkwaliteit in de graskuil een belangrijke rol. Pensbacteriën kunnen slechts een beperkte hoeveelheid niet-eiwit-stikstofverbindingen zoals ammoniak en ureum omzetten in microbieel eiwit. De bacteriën groeien efficiënter op werkelijk eiwit dat bestaat uit aminozuren. Door tijdig, water-verdund en op maat te bemesten verbeter je de eiwitkwaliteit in het gras. Voldoende droog inkuilen vermindert de afbraak van aminozuren naar ammoniak tijdens de conservering van de kuil. Hiermee verhoog je de voederwaarde van het eigen geteelde eiwit voor de koe.

Energie is het sleutelwoord

Ten slotte is het van cruciaal belang voldoende energiedichtheid te hebben in de graskuil om de pensbacteriën de kans te geven om microbieel eiwit te vormen. Een goed verteerbaar suikerrijk product levert deze broodnodige energie. Durf bij de eerste snede te wachten op een aantal dagen zon. Zeker als de massa nog beperkt is. Later op de dag maaien = meer suiker.

Praktische tips

  • Bepaal het streefniveau van eiwit in uw graskuil
  • Neem een monster van de drijfmest om stikstof te bepalen
  • Bemest op het moment dat de draagkracht het toelaat en verdun met 1/3 water
  • Gebruik vroege voorjaarskunstmest met zwavel
  • Beoordeel de kwaliteit van de grasmat
  • Maak een bemestingsplan voor de 1e snede, bijvoorbeeld:

Doel = 4000 kg DS/ha met 16% RE = 640 kg RE/ hectare. 640/6,25 = 102 kg stikstof * 120% (i.v.m. verlies) = 123 kilogram zuivere werkzame stikstof nodig.

30 m3 drijfmest * 4,0 kg/m3 N * 35% werking coëfficiënt = 42 kg/ha werkzame stikstof.

81 kilogram stikstof /hectare aanvullen uit kunstmest.

En heb je nog vragen? Neem contact met mij op, of met je eigen specialist.