Hoe gaat de rundvleesmarkt zich ontwikkelen?

Edwin van Werven

Verkoopleider Rundvee Rose

17 juli 2022
-
2 minuten

In het voorjaar van 2020 was de prijs van vette kalveren vanwege de corona-pandemie erg laag. Er werden grote verliezen geleden op koppels kalveren. De consumptie viel stil en slachterijen moesten massaal invriezen. Dit jaar is de wereld totaal anders. De vraag naar rundvlees is wereldwijd groot en dat merk je aan goede prijzen van rosé-kalveren. Wat betekent dat en wat kunnen we verwachten?

Consumptie van rundvlees

De FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, stelde in 2015 dat de vraag naar vlees door de groeiende wereldbevolking en de stijging van de welvaart in ontwikkelingslanden 50-70% zou kunnen stijgen. Het lijkt er nu op dat we die kant inderdaad op gaan. 

Het imago van rundvlees

Hoewel de wereldwijde consumptie toeneemt, staat het beeld dat westerse consumenten van rundvlees hebben wat onder druk. Toch zijn er op dat vlak ook kansen. De FAO stelde onlangs vast dat voor de groei van een kilo rundvlees geen 6 tot 20 kilo graan- en sojaproducten nodig is, maar slechts 3 kilo. De efficiëntie van de vleesproductie is dus veel beter dan veel mensen denken. Daarnaast stelde de FAO dat het veevoer voor 86% uit niet humaan te gebruiken producten bestaat. Het zijn bijproducten die vrijkomen bij de productie voor menselijke consumptie. Eerst worden de producten verwerkt die de mens rechtstreeks kan gebruiken. Vervolgens wordt de reststroom voor een belangrijk deel als veevoer verwerkt. De rundvleessector helpt op die manier voorkomen dat we met een berg afval blijven zitten. Daarnaast zet je de restproducten om in vlees met hoge voedingswaarden. 

We blijven verbeteren

Uiteraard blijven wij als voerleverancier ook innoveren om efficiënter te produceren. We kijken in elke groeifase van het dier welke verbetering we kunnen aanbrengen. Waar kan het efficiënter en welke producten kunnen ons daarbij helpen? Welke rantsoenen doen het bovengemiddeld en waarom? Welk staltype, welke vloer en welke ventilatie geeft het beste resultaat? Hoe kunnen we de gezondheid nog verder verbeteren en het antibioticagebruik verder terugdringen? 

Dat is ons werk en daar blijven we graag met onze klanten over sparren.

Kansen voor rosé-kalverhouders

Wat betekent dit alles concreet voor rosé-kalverhouders? Op dit moment is de vraag hoog, maar ook de kostprijs loopt op. Deze zomer zal de eindprijs nog verder moeten strijgen om de kostprijs uit te betalen. Maar belangrijk is dat de vraag groot is en dat er mogelijkheden zijn om het imago van rundvlees verder te verbeteren en daarom kijken wij positief uit naar de komende tijd. Wel zien we dat zaken zoals de oorlog in Oekraïne en corona onverwacht wat roet in het eten kunnen gooien. Een ding staat vast; de wereldbevolking moet eten en (rund)vlees zal voor veel mensen een vast onderdeel blijven van de dagelijkse maaltijd. 

Over de auteur

Edwin van Werven

Verkoopleider Rundvee Rose