Kwaliteit van kippenvlees begint bij ouderdieren

Wout van Wolfswinkel

Commercieel Sectormanager VB en opfok

12 juli 2022
-
3 minuten

Familie Beute levert opfokdieren op maat aan vermeerderaars. Voor het verkrijgen van kwalitatief goed kippenvlees is een hele keten nodig. Deze begint bij de vleeskuikenfokkerij die ouderdieren levert, waarna de ouderdieren worden opgefokt, de vermeerderaar voor de broedeieren zorgt en de vleeskuikenhouder de kuikens kan leveren aan de slachterij, voordat het uiteindelijk als kippenvlees verkocht kan worden. Familie Beute heeft een opfokbedrijf. Ze fokken vleeskuikenouderdieren op en leveren hun hennen aan de vermeerderaar.

Opfokken van ouderdieren

Bij het opfokken van ouderdieren worden hennen en hanen vanaf dag één tot ongeveer 20 weken klaargemaakt voor de productie van broedeieren op een vermeerderingsbedrijf. de familie Beute uit Ureterp, Hans en Ria, zorgen met begeleiding van De Heus voor de opfok van goede ouderdieren. Ze maken ze klaar voor de keten om daarmee goede vleeskuikens te kunnen waarborgen en uiteindelijk mooi kippenvlees. 

Opfokbedrijf Beute

De vader van Hans begon in 1960 met het houden van vleeskuikens. Al snel schakelde zijn vader over op het houden van opfokhennen. In die tijd was het een groot opfokbedrijf met plaats voor 20.000 opfokhennen. In 1995 ging Hans in een maatschap met zijn vader, waarna Hans en Ria de maatschap in 2010 overnamen en het naastgelegen bedrijf opkochten. Inmiddels is het bedrijf helemaal vernieuwd en geautomatiseerd en houden ze ongeveer 90.000 ouderdieren in zeven opfokstallen. 

 

Verschillende rassen en concepten

In de vleeskuikenketen wordt gebruikt gemaakt van verschillende rassen en concepten, elk met hun eigen opfokstrategie. Hans en Ria hebben hun bedrijfsvoering zo aangepast dat elk concept zijn eigen opfokmanagement en voerstrategie kan krijgen. Een belangrijk onderdeel in het opfokmanagement is bijvoorbeeld het wegen van de dieren. Hiermee wordt wekelijks de uniformiteit van het koppel vastgesteld. Daarmee kan gekeken worden of de dieren zich ontwikkelen volgens de gestelde normen. Hans en Ria hebben zich gespecialiseerd in het management voor traag groeiende rassen. Deze dieren hebben meer aandacht nodig om de juiste voeropname te behalen en daarbij het juiste gewicht te verkrijgen. Daarbij komt het vakmanschap van Hans en Ria goed van pas. 

Mooie uniforme koppels

Om een goede uniformiteit te realiseren hebben Hans en Ria hun voersysteem zo afgesteld dat alle opfokdieren in de stal op exact hetzelfde moment voer krijgen. Dit gebeurt door middel van een pannenvoersysteem, waarbij elke pan zijn eigen voervoorraad heeft. Daarnaast is het een snel draaiend voersysteem met extra voorraadbunkers, zodat altijd aan de vraag van voer in de stal kan worden voldaan. 
Uniformiteit is niet alleen afhankelijk van gewicht. Daarom is het ook belangrijk om de andere variabelen te controleren. De dieren moeten bijvoorbeeld niet te vet worden. Hans en Ria nemen daarom regelmatig de dieren letterlijk in de hand, om te beoordelen of ze ook op de andere vlakken mooi uniform opgroeien. 

''Samen komen we verder.''

Overleg met afnemer

Voordat er een nieuwe koppel opfokdieren op het bedrijf wordt geplaatst, is er overleg met het vermeerderingsbedrijf dat de opfokdieren gekocht heeft en waar de dieren na de opfok naartoe gaan. Hans en Ria hebben de mogelijkheid om hun inventaris af te stellen op de wensen van de vermeerderaar. Zo kunnen ze de kuikens laten wennen aan drinktorens, maar ook aan drinknippels. Ook wordt de hoogte van de beun afgestemd met het vermeerderingsbedrijf. Op het bedrijf worden ook flexibele springplateaus gebruikt, genaamd ''Nibeau Varia''. Deze plateaus kunnen over de hele lengte van de stal op verschillende hoogtes afgesteld en eventueel uitgevoerd worden met een extra hoog plateau. Ook wordt het gewenste vaccinatieschema toegepast. Dit is afhankelijk van de afnemer van de broedeieren, maar ook van de wensen van de vermeerderaar. Deze moet er bijvoorbeeld op letten dat de opfokdieren na de overplaatsing naar de productielocatie voldoende weestand hebben. 

imagext5hh.png

Strenge hygiënemaatregelen voor goede gezondheid

Voor de hele keten is het belangrijk dat de dieren gezond zijn, daarom worden er strenge hygiënemaatregelen op het bedrijf toegepast. Douchen bij het binnenkomen en verlaten van het bedrijf is vanzelfsprekend en netjes werken zorgt voor een optimale bescherming tegen insleep van dierenziekten. Om de dieren gezond te houden, is het ook belangrijk om de stallen en dieren vaak te controleren. Niet alleen de gesteldheid van het dier wordt beoordeeld, maar ook de mestkwaliteit. Het bedrijf van Hans en Ria heeft al jaren geen coccidiose-uitbraak gehad. Er is wel af en toe coccidiose aanwezig op het bedrijf, maar ze zorgen er altijd voor dat de dieren voldoende weerstand hebben. Daardoor blijft het beheersbaar en onder controle.

Onderdeel van de keten

Hans zit zijn leven lang al tussen de kippen en realiseert zich heel goed dat ze onderdeel zijn van een grotere keten. Wanneer hij goede opfokdieren aflevert, is dat niet alleen in het belang van de vermeerderaar, maar in het belang van de hele keten. 

De Heus heeft in die keten niet alleen een rol als voerleverancier, maar via de afdeling kuikenplanning ook als afnemer en leverancier van ouderdieren en vleeskuikens. Om de kwaliteit van de ouderdieren te waarborgen, werkt De Heus samen met meerdere opfokbedrijven. Maatschap Beute is er daar een van. 

Samen komen we verder

Hans en Ria werken samen met de specialisten van De Heus om de gewenste resultaten te behalen. Maar ze staan ook altijd open voor verdere verbeteringen en zouden daarom graag zien dat er nog meer samengewerkt wordt binnen de keten. Ze zouden bijvoorbeeld graag meer informatie vanuit de keten krijgen over het resultaat dat hun opgefokte dieren hebben behaald, zodat ze daar weer lering uit kunnen trekken. Uiteindelijk moet de hele keten samenwerken om het beste resultaat uit de kippen te halen. Ria: ''Alleen met de beste resultaten kunnen we zorgen dat ons bedrijf toekomstbestendig is, zodat één van onze kinderen het in de toekomst misschien over kan nemen.''

Over de auteur

Wout van Wolfswinkel

Commercieel Sectormanager VB en opfok

Wil je meer informatie over dit onderwerp?