Samen streven naar top-kwaliteit rosé starters

22 jan. 2020

Wim Aalbers: “ Onze laatste uitbreiding dateert uit 2013. Toen is er een opfokstal voor 480 kalveren naast de andere stallen gezet. De stallen zijn alle-maal mechanisch geventileerd en dat komt onze technische resultaten ten goede. Met deze stal komt het totaal rosé starters op 950 stuks. Starters zijn kalveren die drie weken na het afkalven nuchter binnenko-men (zogeheten NUKA’s, red.) en die op een leeftijd van ongeveer tien weken weer weggaan. Wij zijn ons daarop gaan richten, omdat deze manier van kalveren opfokken ons aansprak. Ook kon zo de meeste mest geplaatst worden op eigen land .”

Kritisch in keuze van partners

Inmiddels hebben Wim en Jolanda een volledige dagtaak aan hun bedrijf. Topkwaliteit rosé starters afleveren is het doel van familie Aalbers. Om dit voor elkaar te krijgen stellen ze hoge eisen aan het eigen bedrijf en zijn ze ook kritisch in het kiezen van stabiele partners. Sinds 2018 werken Wim en Jolanda daarom samen met De Heus. De aanleiding was dat de vertering van het rantsoen niet lekker liep en daarmee de technische kwaliteit onvoldoende was.

We hebben in een jaar tijd echt een sprong gemaakt

Twee leeftijdsgroepen

Gezamenlijk is een gerichte strategie opgezet voor twee leeftijdsgroepen op het bedrijf. Wim Aalbers: “Wij werken het meeste met kruislingen van Belgisch Blauwe vaarzen. Een enkele keer zetten we ook een koppel Belgisch Blauwe stier-kalveren opW.” In het algemeen zijn dit dus kalveren van bovengemiddelde kwaliteit. Het startgewicht van deze dieren ligt rond de 53 à 55 kilogram. De kalveren gaan op een leeftijd van tien weken weg. De bestemming van de meeste kalveren is Spanje. Andries Slingerland, rosé specialist bij De Heus: “We hebben hiervoor gekozen, omdat het past bij de wensen van de familie en goed haalbaar is in de praktijk. Een even zo belangrijke vraag was natuurlijk welke methode het meeste rendement oplevert.”

Gemakkelijker en gezonder

Wat Wim en Jolanda het meest opvalt sinds zij voeren van De Heus is het gemak waarmee de kalveren opstarten. Wim Aalbers: “In het verleden hadden de kalveren meer moeite om het krachtvoer om te zetten in groei. Samen met Andries hebben we een goede balans gevonden om de kalveren gezond te laten groeien.” Andries Slingerland: “Als het kalf gezond groeit, heb je ook lage medicijnkosten. De RSB Structo zetten we als eerste krachtvoersoort in. Daarnaast wordt stro toegevoegd. Dit rantsoen wordt tot na het spenen op leeftijd van vijf en een halve week gevoerd. Daarna voeren Wim en Jolanda RSB 1 als krachtvoer bij. Ook komt er dan snijmais bij in het rantsoen.” Aan het eind van de opfokperiode wordt dus een mengsel van RSB Structo, RSB 1 en snijmais gevoerd. Een paar procent stro blijft nodig om het rantsoen goed in balans te houden. “Ik ben erg blij met deze resultaten”, vertelt Wilm Aalbers. “Samen hebben we in een jaar tijd echt een sprong gemaakt. Dat komt voor een belangrijk deel door het rantsoen en natuurlijk door de begeleiding die we van Andries krijgen".

Overzicht van de technische resultaten

  • Het afgelopen jaar is een groei behaald van gemiddeld 869 gram per dag per kalf;
  • De laatste koppels groeien ruim boven de 900 gram per dag. De top lijkt nog niet bereikt;
  • Het melkpoederverbruik ligt op 20 kilogram per dier in de volledige ronde; 
  • De uitval is met 0,47% zeer laag te noemen;
  • De starters hebben met tien weken een gewicht van 110-115 kilogram per dier

Meer weten over de rosé voeders van De Heus, zoals de RSB Structo en de RSB 1? Lees dan verder op onze rosé pagina hoe we het rantsoen optimaliseren voor een maximale groei en een hoog rendement.


Gerelateerde onderwerpen: