Derogatie-aanvraag 2024: waar moet u op letten?

02 februari 2024
-
1 minuut

Sinds 25 januari kan de derogatievergunning voor 2024 aangevraagd worden. Dit kan tot 29 februari 2024.

Let bij de aanvraag op de volgende zaken:

  • Het grondmonster mag niet ouder zijn dan 29 februari 2020! Als derogatie is aangevraagd, moeten de grondmonsters geldig zijn voor alle percelen, ook die in Natura 2000 gebied, bufferzone rondom Natura 2000 en in waterwingebieden.
  • De derogatie wordt pas toegewezen als de leges kosten zijn betaald aan RVO.
  • Wanneer de derogatie is ingetrokken in 2023, is er geen derogatievergunning mogelijk in 2024.
  • Wordt grasland vernieuwd, dan geldt 50 kg stikstof korting (kunstmest). Ook op de nieuwe met nutriënten verontreinigde (NV) gebieden per 2024 in heel Nederland.

RVO geeft aan dat de nieuwe NV-gebieden in februari in mijn percelen zichtbaar worden gemaakt. Tegelijk worden ook de kaartlagen aangepast (ook de bufferstrook kaartlaag). Dit kan invloed hebben op de totale gebruiksruimte van een bedrijf in 2024.

Meer informatie en alle voorwaarden voor derogatie 2024 zijn te vinden op de website van RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/derogatie

Meer hulp nodig?

Heb je vragen? Neem dan contact op met de specialist van Agra-Matic Mineraal in jouw regio.