De belangrijke datums voor melkveehouders in 2024

06 februari 2024
-
1 minuut

Hieronder een overzicht met de belangrijkste datums voor 2024

 

31 januari

Uiterlijke datum indienen Aanvullende Gegevens Landbouwer.

16 februari

Start uitrijdseizoen drijfmest op grasland en vroege teelten bouwland.

29 februari

Uiterste datum aanvraag derogatie vergunning 2024.

1 maart – 15 mei

Indienen gecombineerde opgave. Aanmelden GLB.

16 maart

Start uitrijdseizoen drijfmest op bouwland.

15 mei – 15 oktober

Wijzigingen doorgeven voor het GLB. Bijv wanneer eco-activiteiten anders uitpakken dan verwacht

15 oktober – 2 december

Definitieve aanvraag GLB 2024. Vervolgens aanmelden GLB 2025.

31 december

Uiterlijke datum regelen mestverwerkingsplicht 2024.