Rotatie met rustgewassen binnen het bouwplan

Bernard Jansen

Adviseur Agra-Matic

09 oktober 2023
-
4 minuten

Nu de meeste gewassen geoogst zijn, is het tijd om het volggewas in te zaaien. In veel gevallen zal dat een vanggewas zijn wat volgend voorjaar wordt vernietigd voor een akkerbouwgewas zoals mais of aardappelen. Het is echter van steeds groter belang, met name op zand- en lössgronden, om te kijken of de rotatie met rustgewassen goed passen binnen het bouwplan.

Rustgewas op zand- en lössgrond

Eens in de 4 jaar moet op zand- en lössgrond een rustgewas geteeld moeten worden als hoofdteelt. De telling is in 2023 ingegaan. Dus in de jaren 2023 tot 2026 moet op elk perceel een keer een rustgewas verbouwd worden. Wacht hier niet op alle percelen mee tot het laatste jaar, maar roteer nu al wat bouwland of wissel af met een graangewas.

Aandachtspunten

  • Zo’n rustgewas mag een gras (bijv. Prota Plus), graan of stikstofbindend gewas zijn. Dit moet de hoofdteelt zijn.
  • Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een wintertarwe te telen als rustgewas, deze medio juni te oogsten als GPS, en vervolgens nog een ander gewas te telen.
  • Het is ook mogelijk om een korte teelt in te zetten, deze in augustus te oogsten en vóór 1 september een onbemest vanggewas te zaaien als rustgewas. De hoofdteelt mag dan elk gewas zijn.
  • Het rustgewas is dus verplicht als continu een gewas wordt geteeld wat geen gras, graan of stikstofbindend gewas is.
  • Na 2026 geldt deze regel eens in de 3 jaar.

Daarnaast geldt vanaf 2024 de rotatieplicht. Dit betekent dat elk jaar een ander hoofdgewas moet worden verbouwd op bouwland. Of er moet een vanggewas worden geteeld van een andere gewassoort. In de Tabel Gewassen op RVO onder GLMC 7 staat een lijst met gewassen en de gewassoort (download PDF). Hier is te vinden of gewassen onder dezelfde gewassoort vallen en hierom niet na elkaar mogen worden geteeld.

Vanggewas op zand- en lössgrond

Een vanggewas na mais moet voor 1 oktober gezaaid worden. De noordelijke provincies mogen dit jaar tot 10 oktober een vanggewas zaaien na mais, zolang dit maar binnen twee dagen na de oogst is. Wanneer een wintergraan wordt gezaaid voor de hoofdteelt van volgend jaar mag deze gezaaid worden tot 31 oktober. Er wordt deze week een brief van minister Adema verwacht over de in de Tweede Kamer aangenomen motie over later rooien dan 1 oktober van onder andere aardappelen.

Graanteelt

Wanneer je kiest voor granen zijn deze afhankelijk van de ruwvoerpositie te gebruiken als GPS (gehele plant silage) of te dorsen als granen en het stro te gebruiken als strooisel. Bij de eerste optie is het zeker interessant om gelijk met het zaaien van de granen Italiaans raaigras te zaaien (eventueel met klaver). Na het oogsten van de GPS zal het Italiaans raaigras verder groeien en kunnen hier gedurende het groeiseizoen nog een aantal sneden van worden gemaaid. Naast een vlotte volgende snede zonder extra bewerking levert het ook in het GLB extra punten op. Let er wel op dat voor een goede opbrengst wel aandacht voor de teelt nodig is, granen zullen zonder bemesting of onkruidbeheersing geen gewenste opbrengst geven.

Vragen?

Heb je vragen over rustgewassen of een nieuwe teelt? Of advies voor het bouwplan van volgend jaar? Neem contact op met je specialist van Agra-Matic Mineraal.

Bernard Jansen

Adviseur Agra-Matic

Over de auteur

Bernard Jansen

Adviseur Agra-Matic

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Bernard Jansen of een van de andere adviseurs van Agra-Matic.