Jaarlijks doorzaaien voor onderhoud en behoud grasmat

25 september 2023
-
4 minuten

Agressief eggen om de slechte grassen te verwijderen uit de grasmat en in dezelfde werkgang graszaad zaaien. Het zou volgens ruwvoerspecialisten Bernard Jansen en Freddy Westrik van Agra-Matic Mineraal / De Heus een jaarlijks terugkerende activiteit moeten zijn om de grasmat te onderhouden.

‘Juist het najaar is daarvoor een geschikt moment’, vertelt Jansen. ‘De grasgroei remt af, maar de bodemtemperatuur is nog hoog en er is genoeg vocht beschikbaar om het graszaad snel te laten ontkiemen.’

Licht, lucht en ruimte creëren

Jaarlijks doorzaaien verlengt volgens de specialisten de levensduur van de grasmat en zorgt ervoor dat de grasopbrengst op peil blijft en de graskwaliteit hoog. Doorzaaien kan ook heel goed met kleinere machines met een eigen trekker, zodat veehouders zelf het juiste moment kunnen bepalen. ‘Werk in een kale stoppel, zorg dat je licht, lucht en ruimte creëert’, aldus Westrik, die daarbij wijst op het belang van stevig eggen. ‘Zaai niet te diep, breng het zaad op 1 tot 2 centimeter diepte en gebruik ongeveer 15 tot 20 kilogram graszaad per hectare’, adviseert hij.

In onderstaande video demonstreren de ruwvoerspecialisten de werking van een Guttler-zaaimachine met egtanden en een aandrukrol.

Jaarlijks doorzaaien

Noodzakelijk voor onderhoed en herstel

*Dit artikel is geschreven door Veeteelt.