Op elk bedrijf is nog winst te behalen

Godfried Groenland

Varkensdierenarts

10 oktober 2022
-
3 minuten

De Bedrijfs-scan vleesvarkens wordt al vele jaren met succes ingezet om vleesvarkensbedrijven te begeleiden naar verbetering van de technische resultaten. Het gaat daarbij om voeding, management en ‘last but not least’; de gezondheid van de varkens, want wij zijn ervan overtuigd dat gezonde varkens voor het beste resultaat zorgen. De varkensdierenarts van De Heus speelt daarbij een belangrijke rol, maar de resultaten worden na afloop ook samen met de eigen dierenarts besproken. Waar nodig worden maatregelen genomen.

Onbenut genetisch potentieel

Met de huidige genetica kunnen onder optimale omstandigheden uitstekende technische resultaten behaald worden. In de praktijk blijkt echter dat het genetisch potentieel van vleesvarkens vaak niet volledig benut wordt. Met de Bedrijfs-scan wordt alles  structureel doorlopen en worden de meest kritische punten als eerste aangepakt.

Gezonde vleesvarkens zorgen voor het hoogste rendement

Godfried Groenland

Varkensdierenarts

Het juiste voer

Allereerst moet natuurlijk de voeding in orde zijn. Die is, gegeven de gemiddelde  voeropname op het bedrijf, goed door te rekenen. Ook wordt de installatie en instellingen van curves gecontroleerd. Vervolgens toetsen we diezelfde instellingen ook nog met onze rekenprogramma’s op energie en eiwit.

Bereken jouw optimale voerstrategie

Om te bepalen welk voerpakket het beste bij jouw bedrijf past, moet je met meerdere factoren rekening houden; je bedrijfsdoelen, de prestaties in de stal, de genetica, de sekse, de gezondheidsstatus en de voerstrategie. Met onze vernieuwde rekenmodule GPS-InnoFeed kunnen we inzicht geven in de potentie van je vleesvarkens en laten zien welke resultaten je kunt verwachten bij verschillende strategieën. Zo kun je op een goed onderbouwde manier zelf bepalen wat de beste strategie wordt op jouw vleesvarkensbedrijf

Lees alles over GPS-InnoFeed

Vitale biggen zorgen voor hoge groei

We kijken ook naar de kwaliteit van de opgelegde biggen. Deze speelt namelijk een grote
rol bij de resultaten van de vleesvarkens. Een hoge levensgroei in de biggenopfok gaat
veelal samen met een gezond big en is een pre voor goede groei in de vleesvarkensfase (figuur 1).

Gezondheid inzichtelijk maken

Om de gezondheid bij opleg te meten, maakt De Heus gebruik van bloed- en mestonderzoek. Dat wordt binnen de Bedrijfs-scan vleesvarkens meestal uitgevoerd bij de opleg van een nieuwe koppel. De hygiëne bij de opleg bepaalt vervolgens of (met
name) darminfecties snel de kop op steken, of zich pas later langzaam opbouwen
(dit laatste is gunstiger). Het klimaat in de stal bepaalt de gevoeligheid voor  luchtweginfecties. Door op diverse leeftijden te bemonsteren krijg je een goed beeld
van de gezondheid in het koppel. Ook het slachtlijnonderzoek levert aanvullend informatie op.

Correcte uitvoering van vaccinaties

In zijn algemeenheid zie je bij de meeste bedrijven luchtweginfecties, zoals APP en
Mycoplasma rondgaan, tenzij het SPF-biggen betreft. Ook griep is veelal aanwezig,
evenals veldinfecties van PRRS. Mycoplasma kan ondanks big-vaccinatie toch te
uitdrukkelijk aanwezig zijn. Circo (PCV2) hoeft na een goed uitgevoerde big-vaccinatie
geen probleem te zijn, maar soms lijkt het resultaat suboptimaal. Als de big-vaccinaties
niet tot het gewenste resultaat lijken te leiden, kunnen die onderdeel van de bespreking worden.

Darmgezondheid speelt een sleutelrol

Wat betreft darminfecties zie je altijd wel Lawsonia (PIA) rondgaan, waarbij veelal niet veel meer dan wat dunne mest gezien wordt. Deze subklinische infectie veroorzaakt
echter wel een verslechtering van de voederconversie, voederconversie, wat zeker met hoge grondstofprijzen niet wenselijk is. Op een aantal bedrijven gaat Lawsonia samen met een positieve serologie voor Salmonella en spoelworm. Op 15% van de bedrijven geven poolmonsters aan dat er sprake is van een hoge infectiedruk voor spoelworm.

Onderdeel van de Bedrijfs-scan kan een slachtlijnonderzoek zijn van magen. Maagzweren kunnen duiden op te weinig grove vezels. Dit zie je geregeld bij vleesvarkens. Matrix-wals-technologie kan dat voorkomen.

Lees alles over Matrix-wals-technologie

Gezonde darmen laten varkens hard groeien

Omdat algehele maag- en darmgezondheid zo belangrijk is bij vleesvarkens stellen
we hoge eisen aan de structuur van de diverse grondstoffen. Daartoe worden de belangrijkste grondstoffen met onze Matrix-wals-technologie verwerkt, zodat per grondstof de gewenste structuur wordt verkregen. Bepaalde eiwitrijke grondstoffen malen we fijner, sommige vezelrijke grondstoffen laten we wat grover.

Wil je ook een Bedrijfs-scan op jouw vleesvarkensbedrijf?

Of wil je precies weten hoe het werkt?

Ronald Tibbe

Verkoopleider Varkens

Over de auteur

Godfried Groenland

Varkensdierenarts

Heb je vragen of wil je meer weten over het artikel? Stuur gerust een mail.