Afrijping mais gaat gestaag door, ondanks donkerder weer

21 september 2023
-
2 minuten

Afgelopen week is het percentage droge stof in mais nog met een tot vier procent gestegen. De afrijping is daarmee iets minder snel verlopen dan de week ervoor. Zo blijkt uit het onderzoek van onze specalisten naar de wekelijkse drogestofbepaling van een 9-tal maispercelen.

Vitaal maar rijp

Ondertussen is de oogst volop op gang gekomen. Drie van de negen proefvelden zijn afgelopen vrijdag en zaterdag gehakseld. ‘Deze percelen oogden nog zeer vitaal, maar waren voldoende rijp’, vertelt Arnee Korevaar van De Heus. Monsters genomen aan de bult bevatten 36 tot 40 procent droge stof. Volgens Korevaar is dat prima voor een goede conservering.

Variatie vraagt aandacht

Ook op de wat later gezaaide percelen nadert nu het oogstmoment. Een uitzondering is het perceel in het Drentse Eleveld dat op 23 mei is ingezaaid met een ras met een FAO-getal van 240. Deze mais komt nog niet verder dan 26 procent droge stof. Ook het perceel in het Vlaamse Wetteren – dat pas op 3 juni werd gezaaid – is met 26 procent droge stof voorlopig nog niet rijp. ‘Deze voorbeelden laten goed zien dat er veel variatie is en dat je dus echt de percelen in moet gaan om de verschillen te zien’, zegt Korevaar.

Groene plant maakt suikers

De maisspecialist verwacht dat de afrijping deze week, ondanks het wat meer donkere weer, gestaag door zal blijven gaan. ‘De plant is nog mooi groen en blijft daardoor suikers aanmaken.’

 

*Dit artikel is geschreven door Veeteelt.

Wil je weten hoever de mais in jouw regio al is?

Sinds dit seizoen volgen we de afrijping van een aantal maispercelen, om een optimaal oogstmoment te bepalen. Ook benieuwd hoever de mais in jouw regio is? Klik hieronder.