Aandachtspunten bouwplan 2024

Bernard Jansen

Adviseur Ruwvoer- en Mineralenmanagement

23 november 2023
-
4 minuten

Nu het einde van het jaar nadert, kunnen we het afgelopen seizoen evalueren. Op de meeste plekken is een ruime hoeveelheid aan ruwvoer geoogst. Dat geeft rust en ruimte voor deze winter en het komende jaar. Ruimte die je mogelijk nodig hebt voor het aanpassen van het bouwplan aan de veranderende wet- en regelgeving. Denk hierbij vooral aan de rotatie van rustgewassen op bouwlandpercelen. Voor het roteren met rustgewassen is het van belang om te weten welke gewassen worden aangemerkt als rustgewassen. Deze lijst kan van jaar tot jaar wat variëren. Via de link verderop deze pagina vind je de actuele lijst.

Kijk voor het roteren met rustgewassen goed naar de mogelijke alternatieven. Er zijn veel verschillende rustgewassen naast gras. Let hierbij niet alleen op de opbrengsten van verschillende gewassen, maar kijk ook naar de kosten van verschillende teelten en de haalbaarheid van een goed te oogsten gewas. Voor sommige gewassen zijn speciale oogstmachines nodig of zijn de geoogste producten moeilijk te verhandelen, vervoederen of is opslaan een probleem.  

In veel gevallen kan een teelt van gras met (rode) klaver een geschikt rotatiegewas zijn. Hiervoor kunnen budget grasmengsels gebruikt worden. Deze gaan na enkele seizoenen in kwaliteit achteruit. Aangezien deze percelen na 1 tot 3 jaar toch weer gebruikt worden voor een gewas zoals mais of aardappelen, kan dit een goed inpasbare teelt zijn. Naast de goed bekende teelt is het makkelijk te oogsten en te vervoederen.  

Het gebruik van klavers in deze teelt heeft twee voordelen. Binnen het huidige Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen deze percelen helpen om brons, zilver of goud te behalen. Bovendien geeft rode klaver een behoorlijke stikstof binding (tot wel 350 kg N/ha). Dit gewas heeft bijna geen kunstmest nodig, waardoor deze kunstmest kan worden gebruikt op blijvend grasland, waarmee de totale ruwvoerproductie naar een hoger niveau getild kan worden.

Lijst rustgewassen:

Veranderende regels rondom rustgewassen

Contact specialist Agra-Matic Mineraal

Kun je wel hulp gebruiken bij het maken van een goed bouwplan voor komend jaar, rekening houdend met alle wet- en regelgeving? Neem dan contact op met je specialist van Agra-Matic Mineraal. 

Over de auteur

Bernard Jansen

Adviseur Ruwvoer- en Mineralenmanagement